380761

Công văn 6703/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

380761
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 6703/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 6703/QLD-ĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 13/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6703/QLD-ĐK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược
Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 13/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6703/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng ti trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đ các cơ sở biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Phòng QLKDD (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 6703/QLD-ĐK ngày 13/04/2018 của Cục Quản lý Dược)

TT

Tên thuốc
(1)

SĐK
(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)
(3)

Tên NSX
(4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối ....)
(5)

Tiêu chuẩn dược chất
(6)

Tên NSX nguyên liệu
(7)

Địa chỉ NSX nguyên liệu
(8)

Nước sản xuất
(9)

1

BENATE

VD-24464-16

23/03/2021

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Clobetasone Butyrate

EP 8.0

Farmabios S.P.A

Via Pavia, 1 - 27027 Gropello Cairoli (PV), Italy

India

2

EFODYL

VD-27344-17

22/06/2022

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Cefuroxime axetil

USP 38

Chemo S.A. Lugano Branch

Via F. Pelli 17 P. O. Box Ch-6901 Lugano

Switzerland

3

EFODYL

VD-27345-17

22/06/2022

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Cefuroxime axetil

USP 38

Chemo S.A. Lugano Branch

Via F. Pelli 17 P. O. Box Ch-6901 Lugano

Switzerland

4

MEZICEF

VD-27347-17

22/06/2022

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Cefotaxime sodium

EP 8.0

Kopran Research Laboratories Limited

K-4/4, Additional MIDC, At/Post: Birwadi, Tal: Mahad, Dist: Raigad, Pin 402 302. Maharashtra - India

India

5

MEZICEF

VD-27347-17

22/06/2022

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Cefotaxime sodium

EP 8.0

Nectar Lifesciences Ltd

SCO 38-39, Sector 9D, Chandigarh 160 009, India

India

6

Mifexton

VD-27211-17

22/06/2022

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Citicolin natri (Sodium citicoline)

CP 2015

Kaiping Genuine Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd

No.1, Xinke road, Shatang town, Kaiping, Guangdong

China

7

Cetirizin

VD-27222-17

22/6/2022

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Cetirizine dihydrochloride

BP 2013

Supriya Lifescience Ltd

Corporate Office: 207/208. Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East). Mumbai-400 063. Maharashtra, India

Factory: A5/2, Lote Parshuram Industrial Area. M.I.D.C, Tal.-Khed, Dist-Ratnagiri, 415 722, Maharashtra. India.

India

8

Poreton

VD-27223-17

22/6/2022

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Cyproheptadine hydrochloride

USP 37

Vasudha Pharma Chem, Limited

78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad- 38 Andhrapradesh, India

India

9

Tusalene caps

VD-27224-17

22/6/2022

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Alimemazine tartrate

BP 2013

Société Monégasque d’Etudes

5, Rue de I'lndustrie - MC 98000 Monaco

Monaco

10

Vadol F

VD-27225-17

22/6/2022

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Paracetamol

BP 2016

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 368 Jianshe street, Hengshui city, Hebei Province, 053000 P.R. China

China

11

Vadol F

VD-27225-17

22/6/2022

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Chlorpheniramine maleate

BP 2016

Supriya Lifescience Ltd

Corporate office: 207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai 400 063. Maharashtra, India

Factory: A5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal.-Khed, Dist-Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India.

India

12

Vasomin 1000

VD-27226-17

22/6/2022

Công ty C phn Dược Vacopharm

Glucosamine sulfate sodium chloride

USP 34

Yangzhou Rixing Bio Tech

No.58 Wuan Road, Gaoyou City, Jiangsu China

China

13

Vasomin 1500 sachet

VD-27227-17

22/6/2022

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Glucosamine hydrochloride

USP 37

Yangzhou Rixing Bio Tech

No.89 Yaodu north road Zhangshu city Jiangxi province

China

14

Vitamin B1 250

VD-27228-17

22/6/2022

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Thiamine mononitrate

USP 34

Huazhong Pharmaceutical Co., Ltd

No. 71 West Chunyuan RD, Xiangfan City, Hubei Province, China

China

15

Dextromethorphan 15

VD-25851-16

15/11/2021

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Dextromethorphan hydrobromide

USP 34

Dr.Reddy'S Laboratories

Plot no.9, JN Pharma City, Parawada Visakhapatnam-531021, A.P, India

India

16

Rodazol

VD-25852-16

15/11/2021

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Spiramycin

DĐVN IV

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co.LTD

No. 2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone. Wuxi City, Jiangsu Province, P. R. China

China

17

Vaconisidin

VD-25853-16

15/11/2021

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Nefopam HCl

CP 2010

Anhui Wanhe Pharmaceutical Co., Ltd

Yangcun Industrial zone, Tianchang City, Anhui Province, China

China

18

Vitamin B1 250

VD-25854-16

15/11/2021

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Thiamine mononitrate

USP 37

Huazhong Pharmaceutical Co., Ltd

No.71 West Chunyuan RD, Xiangyang City, Hubei Province, China

China

19

Vitamin PP

VD-25855-16

15/11/2021

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Nicotinamide

DĐVN IV

Second Pharma Co., Ltd

Hangzhou Gulf Fine Chemical Zone. Shangyu City, Zhejiang Province, China

China

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản