118563

Công văn 669/SGD&ĐT-VP về đóng lại dấu nổi trên ảnh văn bằng chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng ban hành

118563
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 669/SGD&ĐT-VP về đóng lại dấu nổi trên ảnh văn bằng chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 669/SGD&ĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Đỗ Thế Hùng
Ngày ban hành: 06/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 669/SGD&ĐT-VP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
Người ký: Đỗ Thế Hùng
Ngày ban hành: 06/08/2009
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 669/SGD&ĐT-VP
V/v Đóng lại dấu nổi trên ảnh văn bằng chứng chỉ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi :

Các trường Trung học phổ thông,
Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông, chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ, bằng Trung học cơ sở (từ năm 2006 trở về trước) cho học sinh, học viên trong đó có việc đóng dấu nổi trên ảnh các văn bằng chứng chỉ. Trong quá trình đóng dấu do bị lỗi (ảnh bằng chất liệu giấy lụa đóng dẩu nổi không rõ, đóng sót hoặc đóng không nổi rõ dấu, ảnh dán không dính chắc bị rơi …) học sinh, học viên cần phải đóng lại dấu nổi trên văn bằng chứng chỉ. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị liên quan thông báo cho học sinh, học viên biết :

1. Hồ sơ đóng lại dấu nổi trên ảnh văn bằng chứng chỉ gồm :

- Giấy giới thiệu của đơn vị đã trả văn bằng chứng chỉ, đóng dấu giáp lai ảnh dán trên giấy giới thiệu.

- Giấy chứng minh nhân dân của học sinh, học viên.

- Văn bằng chứng chỉ đã dán ảnh cần đóng lại dấu nổi trên ảnh.

2. Địa điểm nhận hồ sơ : Văn phòng Sở GD-ĐT (số 37 Minh Khai)

3. Thời gian nhận : giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Văn phòng Sở GD-ĐT trả kết quả cho học sinh, học viên ngay sau khi kiểm tra đối chiếu thủ tục và đóng lại dấu nổi ảnh trên văn bằng chứng chỉ

4. Lệ phí : Không thu

Để tránh tình trạng gian lận, cho người khác mượn bằng, hạn chế việc đi lại của học sinh, học viên do không rõ thủ tục, Giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị liên quan dán thông báo này ngay tại Văn phòng để học sinh, học viên biết thủ tục đóng lại dấu nổi ảnh trên văn bằng chứng chỉ.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu : VT.

GIÁM ĐỐC
Đỗ Thế Hùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản