Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 654/BNN-TCCB thông báo kết quả quy hoạch cán bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 654/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 14/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 654/BNN-TCCB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 14/03/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 654/BNN-TCCB
V/v thông báo kết quả quy hoạch cán bộ

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng cục Thủy lợi

Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kỳ họp tháng 3 năm 2011 về công tác cán bộ, Bộ thông báo danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 – 2015 của đơn vị đã được phê duyệt (có danh sách kèm theo).

Nhận được thông báo này, yêu cầu đơn vị thực hiện và báo cáo về Bộ (qua Vụ tổ chức cán bộ) một số việc cụ thể sau:

1. Xây dựng, báo cáo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch, chú trọng đào tạo lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, các kiến thức và kỹ năng cần thiết của chức danh lãnh đạo (theo mẫu quy định);

2. Lập danh sách và kế hoạch luân chuyển cán bộ có độ tuổi dưới 45 để đào tạo, rèn luyện.

3. Vào quý IV hàng năm, đơn vị phải thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kết hợp với kiểm điểm, nhận xét, đánh giá cán bộ quy hoạch và hoàn thành trước ngày 30/01 của năm sau./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đảng ủy Bộ;
- Vụ TCCB;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần   

 

DANH SÁCH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO DIỆN BỘ QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
(Kèm theo Công văn số 654/BNN-TCCB ngày 14/3/2011)

TT

Họ và tên

Chức danh hiện tại

Chức danh quy hoạch

I. CHỨC DANH TỔNG CỤC TRƯỞNG

1

Nguyễn Xuân Diệu

Phó Tổng cục trưởng

Tổng cục trưởng

2

Trần Quang Hoài

Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và PCLB

Tổng cục trưởng

3

Nguyễn Văn Tỉnh

Trưởng ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Tổng cục trưởng

II. CHỨC DANH PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

1

Trần Quang Hoài

Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và PCLB

Phó Tổng cục trưởng

2

Đỗ Văn Thành

Vụ trưởng Vụ Quản lý nguồn nước và NSNT

Phó Tổng cục trưởng

3

Nguyễn Viết Tiến

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi

Phó Tổng cục trưởng

4

Nguyễn Văn Tỉnh

Trưởng ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Phó Tổng cục trưởng

III. VĂN PHÒNG TỔNG CỤC:

1

Phạm Thị Thu Thủy

Phó Chánh Văn phòng Tổng cục

Chánh Văn phòng

IV. THANH TRA TỔNG CỤC:

1

Phạm Hồng Quang

Phó Chánh Thanh tra phụ trách

Chánh Thanh tra

V. CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

1

Trần Quang Hoài

Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và PCLB

Cục trưởng

2

Văn Phú Chính

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và PCLB

Cục trưởng

VI. VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH:

1

Lê Thanh Cao

Vụ trưởng

Vụ trưởng

2

Nguyễn Thị Liên

Phó Vụ trưởng

Vụ trưởng

VII. VỤ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI:

1

Đặng Duy Hiển

Phó Vụ trưởng

Vụ trưởng

2

Nguyễn Hồng Khanh

Phó Vụ trưởng

Vụ trưởng

VIII. VỤ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

1

La Đức Dũng

Phó Vụ trưởng

Vụ trưởng

2

Nguyễn Trường Sơn

Phó Vụ trưởng

Vụ trưởng

IX. VỤ QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN:

1

Đỗ Văn Thành

Vụ trưởng

Vụ trưởng

2

Lê Hùng Nam

Phó Vụ trưởng

Vụ trưởng

3

Hạ Thanh Hằng

Phó Vụ trưởng

Vụ trưởng

X. VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ:

1

Nguyễn Viết Tiến

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi

Vụ trưởng

2

Lê Trung Tuân

Phó Vụ trưởng

Vụ trưởng

XI. VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI:

1

Bùi Nam Sách

Viện trưởng

Viện trưởng

2

Thái Gia Khánh

Phó Viện trưởng

Viện trưởng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản