9380

Công văn số 653/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về giá trị vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất của phía Việt Nam tại Công ty TNHH nhựa đường CALTEX Việt Nam

9380
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 653/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về giá trị vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất của phía Việt Nam tại Công ty TNHH nhựa đường CALTEX Việt Nam

Số hiệu: 653/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 653/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 653/TCT-DNNN
V/v: Giá trị vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hải Phòng 

 

Trả lời công văn số 1426/CT-ĐTNN ngày 08/12/2005 của Cục thuế Thành phố Hải Phòng về giá trị vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất của phía Việt Nam tại Công ty TNHH nhựa đường CALTEX Việt Nam, Tổng cục Thuế cób ý kiến như sau:

Về việc này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4108/TCT-DNNN ngày 14/11/2005 trả lời Công ty đầu tư phát triển giao thông vận tải và gửi Cục thuế Thành phố Hải Phòng.

Căn cứ quy định tại Điểm 3.2 - Mục II - Thông tư số 70 TC/QLCS ngày 7/10/1997 và Tiết đ - Điểm 2 - Điều 4 - Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: trường hợp góp vốn liên doanh với đối tác nước ngoài bằng giá trị quyền sử dụng đất thì nguyên giá của tài sản cố định vô hình là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn và giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh do các bên thỏa thuận không thấp hơn mức giá cho thuê đất.

Giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh do các bên thỏa thuận bao gồm tiền thuê đất, chi phí đền bù giải tỏa và các chi phí khác. Do đó, việc Cục thuế Thành phố Hải Phòng tách giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh làm 2 phần: một phần bằng với mức giá cho thuê đất do UBND Thành phố Hải Phòng quy định; phần còn lại là chi phí đền bù giải tỏa, san lấp mặt bằng và yêu cầu phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ đối với các chi phí này là chưa phù hợp với quy định tại thông tư số 70 TC/QLCS nêu trên và không phù hợp với thực tế. Trường hợp các bên Việt Nam tham gia góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất với đối tác nước ngoài để thành lập Công ty TNHH nhựa đường CALTEX Việt Nam thì chứng từ hợp lệ để xác định nguyên giá của tài sản cố định vô hình (quyền sử dụng đất) là thỏa thuận của các bên đã được Hội đồng quản trị Công ty liên doanh chấpnhận và cơ quan cấp phép đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư - xác nhận về số vốn đầu tư đã thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hải Phòng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 4108/TCT-DNNN nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản