Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 653/BNN-TCCB thông báo kết quả quy hoạch cán bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 653/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 14/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 653/BNN-TCCB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 14/03/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 653/BNN-TCCB
V/v: Thông báo kết quả quy hoạch cán bộ

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Thanh tra Bộ

Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kỳ họp tháng 3 năm 2011 về công tác cán bộ, Bộ thông báo danh sách quy hoạch cán bộ của đơn vị đã được phê duyệt như sau:

I. QUY HOẠCH CHỨC DANH CHÁNH THANH TRA BỘ (giai đoạn 2011-2015):

1. Ông Phạm Văn Hiền, Chánh Thanh tra Bộ (Rà soát);

2. Ông Đặng Nhật Tân, Phó Chánh Thanh tra Bộ (Bổ sung);

3. Ông Đoàn Minh Tuấn, Chánh Thanh tra Tổng cục Lâm nghiệp (Rà soát);

4. Ông Lưu Văn Huy, Chánh Thanh tra Tổng cục Thủy sản (Rà soát);

II. QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ CHÁNH THANH TRA BỘ (giai đoạn 2011-2015):

1. Ông Đoàn Minh Tuấn, Chánh Thanh tra Tổng cục Lâm nghiệp (Rà soát);

2. Ông Lưu Văn Huy, Chánh Thanh tra Tổng cục Thủy sản (Rà soát);

3. Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng (Rà soát);

4. Ông Cao Trường Sơn, Trưởng phòng (Bổ sung);

5. Ông Đào Văn Thanh, Phó trưởng phòng (Bổ sung);

6. Ông Vũ Xuân Thu, Phó trưởng phòng (Bổ sung);

7. Ông Trần Quốc Toàn, Phó trưởng phòng (Bổ sung);

Nhận được thông báo này, yêu cầu đơn vị thực hiện và báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) một số việc cụ thể sau:

1. Xây dựng, báo cáo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch, chú trọng đào tạo lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, các kiến thức và kỹ năng cần thiết của chức danh lãnh đạo (theo mẫu qui định);

2. Lập danh sách và kế hoạch luân chuyển cán bộ có độ tuổi dưới 45 để đào tạo, rèn luyện;

3. Vào quý IV hàng năm, đơn vị phải thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kết hợp với kiểm điểm, nhận xét, đánh giá cán bộ quy hoạch và hoàn thành trước ngày 30/01 của năm sau.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đảng ủy Bộ;
- Vụ TCCB;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản