Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 6517/BYT-DP năm 2020 về tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, Chikungunya, Zika do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6517/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 25/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6517/BYT-DP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 25/11/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6517/BYT-DP
V/v tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, Chikungunya, Zika.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng.

Bệnh bệnh sốt xuất huyết Dengue, Chikungunya và Zika là các bệnh truyền nhiễm cấp tính do Arbo vi rút gây ra, bệnh có biểu hiện triệu chứng lâm sàng tương tự nhau và chủ yếu lây truyền qua muỗi Aedes. Trong năm 1952-1953, ổ dịch Chikungunya đầu tiên đã được ghi nhận tại cao nguyên Makonde, dọc theo biên giới giữa Tanzania (trước đây là Tanganyika) và Mozambique. Sau đó, vi rút này đã phổ biến rộng rãi trên khắp châu Phi cận Sahara, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, một số nghiên cứu gần đây cũng đã xác định được tỷ lệ nhất định nhiễm vi rút Chikungunya trên muỗi và trên người. Nhằm giám sát chặt chẽ sự lây truyền của vi rút Dengue, Chikungunya và Zika, chủ động phòng chống không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung công tác sau:

1. Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tập trung giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn phụ trách, đặc biệt đối với các tỉnh đang có số mắc gia tăng. Tăng cường triển khai giám sát trọng điểm bệnh sốt xuất huyết Dengue, Chikungunya và Zika. Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các địa phương trong công tác giám sát bnh nhân, giám sát véc tơ, xử lý triệt để dịch, trin khai chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi chủ động diện rộng tại các khu vực có nguy cơ cao. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, h trợ các đim nóng, nguy cơ bùng phát dịch.

2. S Y tế các tnh, thành phố:

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tnh, thành ph:

+ Ch đạo các cp chính quyn tại địa phương, các ngành, các t chức chính trị - xã hội triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chng dịch bnh, phải xem công tác phòng chng dịch bnh là thưng trực, nhm ngăn chặn sự gia tăng, bùng phát của dịch bệnh. Huy động các ban, ngành, đoàn th, vận động mọi người dân tham gia vào hoạt động phòng, chống dịch, coi đây là gii pháp cơ bản. Tiến hành x phạt các t chức, cá nhân c tình không thực hiện các bin pháp phòng, chng dịch ti địa phương theo đúng quy định.

+ Kiện toàn và duy trì n định mạng lưới cộng tác viên phòng chng sốt xuất huyết tại các xã, phường trọng đim, b sung mạng lưới cộng tác viên tại những xã, phường nguy cơ cao. B trí kinh phí kịp thời nhm đảm bo nhu cầu về thuc, vật tư, hóa cht, trang thiết bị và kinh phí triển khai các hoạt động chống dịch, không đ dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài.

- Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, Chikungunya, Zika trên từng địa bàn cp xã, phát hiện sớm các trường hp bệnh đ tiến hành xử lý dịch kịp thời. Xác định các bọ gậy của từng xã đ có biện pháp phòng chống phù hợp.

- Trin khai ngay chiến dịch phun hóa chất diệt mui chủ động diện rộng tại các khu vực có dịch và khu vực nguy cơ cao theo hưng dn của Bộ Y tế.

- Ch đạo địa phương tổ chức triển khai hàng tuần chiến dịch loại trừ ổ lăng quăng/b gậy tới tận thôn/p, xã/phường, đặc bit tại khu vực đang ghi nhận dịch st xuất huyết và khu vực có nguy cơ cao, thống kê báo cáo hàng tun qua phn mm báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.

- T chức tập huấn và tập huấn lại về chn đoán, điều trị, giám sát bệnh nhân, giám sát véc tơ, kỹ thuật phun hóa cht, xử lý dịch, k năng truyền thông cho cán bộ y tế các tuyến và đội ngũ cộng tác viên.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn trin khai các hot động tuyên truyn đ người dân hiu nguy cơ, sự nguy him của bệnh và hưởng ứng tích cc các biện pháp phòng bnh cho cá nhân và cộng đồng, ch động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước đọng, nơi bọ gậy, mui phát trin, đy kín nắp và th cá vào b, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

- Thành lập các đoàn kim tra liên ngành tổ chức kim tra, giám sát phòng chng dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các tháng cao điểm và tại các khu vực có nguy cơ cao.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện trưởng các Viện Vệ sinh dịch t, Viện Pasteur, Viện St rét - Ký sinh trùng - Côn trùng khn trương t chức thực hiện và báo cáo kết qu v Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c B trưởng (đ báo cáo);
- Các đồng chí Th trưởng;
-
UBND các tỉnh, thành phố;
- Các Vụ, Cc: DP, KCB, MT, TT-KT;
- TT KSBT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản