9360

Công văn số 649/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế, được làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu thay thế các lô hàng linh kiện xe máy đã tái xuất

9360
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 649/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế, được làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu thay thế các lô hàng linh kiện xe máy đã tái xuất

Số hiệu: 649/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 649/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 649/TCHQ-KTTT
V/v: Xin giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan Tp. Hà Nội
 - Công ty TNHH Duy Thịnh
135 Bà Triệu - Hà Nội

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15/CV-DT 2006 ngày 17/01/2006 của Công ty TNHH Duy Thịnh về việc xin giải tỏa cưỡng chế, được làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu thay thế các lô hàng linh kiện xe máy đã tái xuất theo hướng dẫn tại công văn số 9814/BTC-TCHQ ngày 04/08/2005 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 149/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 và công văn số 9814/BTC-TCHQ ngày 04/08/2005 của Bộ Tài chính; Qua xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Duy Thịnh tại công văn số 15/CV-DT 2006 nêu trên; Để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty TNHH Duy Thịnh được làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu thay thế các lô hàng linh kiện xe máy đã tái xuất theo hướng dẫn tại công văn số 9814/BTC-TCHQ nêu trên và phụ lục kèm theo, nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

1- Doanh nghiệp không còn nợ khoản thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế nhập khẩu nào khác ngoài số tiền nợ thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001.

2- Doanh nghiệp phải làm thủ tục Hải quan cho hàng nhập khẩu thay thế hàng tái xuất tại cơ quan Hải quan nơi đã làm thủ tục tái xuất hàng hóa và phải nộp cho cơ quan Hải quan đầy đủ các hồ sơ, chứng từ theo quy định chứng minh số lượng linh kiện xe máy nhập khẩu để thay thế số lượng linh kiện xe máy đã tái xuất.

Trường hợp doanh nghiệp vi phạm hướng dẫn nêu trên và có hành vi gian lận trốn thuế, cơ quan Hải quan sẽ không cho làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng tiếp theo và xử lý theo quy định của Pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Duy Thịnh được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản