125163

Công văn 6426/BTC-TCT về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyển nhượng chứng khoán của Công ty Quản lý quỹ do Bộ Tài chính ban hành

125163
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 6426/BTC-TCT về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyển nhượng chứng khoán của Công ty Quản lý quỹ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6426/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6426/BTC-TCT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số 6426/BTC-TCT
V/v khấu trừ thuế TNCN đối với Chuyển nhượng chứng khoán của các Công ty Quản lý quỹ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Các Công ty Quản lý quỹ thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán

Qua phản ánh của một số Công ty Quản lý quỹ, Bộ Tài chính hướng dẫn việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, kê khai thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của các nhà đầu tư uỷ thác là cá nhân như sau:

1. Về việc khấu trừ thuế TNCN đối với việc chuyển nhượng chứng khoán của nhà đầu tư uỷ thác là cá nhân.

- Tại Điều 27 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN quy định:

"Điều 27. Khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của đối tượng nộp thuế trước khi trả chi trả thu nhập.

2. Các loại thu nhập phải khấu trừ thuế:

d) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán..."

- Tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 quy định:

"2. Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 20% trên thu nhập tính thuế cả năm chỉ áp dụng đối với trường hợp đối tượng nộp thuế đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ, xác định được thu nhập tính thuế quy định tại Điều 16 Nghị định này và đăng ký thực hiện với cơ quan Thuế từ tháng 12 của năm trước.

Đối với các trường hợp khác ngoài trường hợp trên áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần."

Căn cứ các quy định nêu trên: Các công ty Quản lý quỹ có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân uỷ thác quản lý danh mục đầu tư chứng khoán theo bảng phân bổ của Công ty gửi Ngân hàng lưu ký mà Công ty mở tài khoản lưu ký.

2. Về việc kê khai thuế, quyết toán số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của các Nhà đầu tư uỷ thác là cá nhân.

- Tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNCN quy định:

"1. Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế quy định tại Điều 27 Nghị định này như sau:

a) Khai thuế theo tháng áp dụng đối với thu nhập khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định này; trường hợp tổng số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện khai tạm nộp thuế theo quý;

b) Khai thuế năm:

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khai quyết toán thuế năm đối với thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ vá các khoản giảm trừ khác (nếu có)."

Căn cứ vào quy định nêu trên, Công ty Quản lý quỹ có trách nhiệm khai thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm đối với thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ về hoạt động chuyển nhượng chứng khoán cho nhà đầu tư uỷ thác là cá nhân. Mẫu tờ khai thuế, thời hạn nộp tờ khai thuế, nơi nộp tờ khai thuế theo các văn bản hướng dẫn Luật thuế TNCN, Luật Quản lý thuế.

Bộ Tài chính thông báo để các công ty Quản lý quỹ biết và thục hiện. Đối với các Công ty Quản lý quỹ chưa thực hiện khấu trừ thuế, kê khai thuế năm 2010; nay thực hiện khấu trừ thuế, kê khai quyết toán số thuế đã khấu trừ năm 2010 theo hướng dẫn tại công văn này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản