203338

Công văn 6379/VPCP-KTTH tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

203338
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 6379/VPCP-KTTH tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6379/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 02/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6379/VPCP-KTTH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 02/08/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6379/VPCP-KTTH
V/v tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 4926/TTr-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8341/BTC-TCHQ ngày 28 tháng 6 năm 2013, Bộ Tư pháp tại công văn số 5261/BTP-PLDSKT ngày 05 tháng 7 năm 2013 về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2011/NĐ-CP theo thủ tục rút gọn đối với nội dung thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ giám định, bảo đảm thống nhất với quy định liên quan của pháp luật và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo đúng tinh thần cải cách thủ tục hành chính.

2. Trong khi chưa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2011/NĐ-CP, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại sử dụng và chịu trách nhiệm về dấu nghiệp vụ của mình và thông báo cho cơ quan nhà nước liên quan khi sử dụng dấu đó. Yêu cầu các Bộ:

a) Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn để thống nhất thực hiện;

b) Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát lại các văn bản hướng dẫn về sử dụng dấu trên chứng thư giám định; bảo đảm đúng quy định pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản