455259

Công văn 6339/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý vướng mắc về nộp bổ sung C/O và điều chỉnh tên người nhận hàng trên vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành

455259
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 6339/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý vướng mắc về nộp bổ sung C/O và điều chỉnh tên người nhận hàng trên vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6339/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6339/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/09/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6339/TCHQ-GSQL
V/v xử lý vướng mắc của Công ty cổ phần Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 2242/HQAG-NV của Cục Hải quan tỉnh An Giang liên quan đến vướng mắc của Công ty cổ phần Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với việc nộp bổ sung C/O

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh An Giang gửi toàn bộ hồ sơ chứng từ có liên quan đến 09 Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E cấp mới thay thế cho các Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E bị sai tên người nhập khẩu đã được cấp trước đó của Công ty CP Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo (trong đó nêu rõ lý do cần xác minh) về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để thực hiện xác minh theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với việc xác minh với hãng tàu về việc điều chỉnh tên người nhận hàng trên vận đơn

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh An Giang tổ chức làm việc với Công ty CP Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo để làm rõ việc vận chuyển hàng hóa về Việt Nam. Đồng thời yêu cầu Công ty CP Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo cung cấp thông tin về các đại lý hãng tàu trong nước của 02 hãng tàu nước ngoài có tên Maersk (China) Shipping Co.,Ltd và China Ruixin Logistics Co., Ltd hoặc các văn bản, email trao đi với hãng tàu về việc điều chỉnh tên người nhận hàng trên vận tải đơn để tiến hành xác minh theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản