455256

Công văn 6306/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã HS sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan để phục vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp do Tổng cục Hải quan ban hành

455256
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 6306/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã HS sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan để phục vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6306/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 25/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6306/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 25/09/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6306/TCHQ-TXNK
V/v mã HS sản phẩm đường mía

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 679/PVTM-P1 ngày 28/8/2020 của Cục Phòng vệ Thương mại - Bộ Công Thương đề nghị cho ý kiến về mã HS đối với các sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan để phục vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Căn cứ chú giải pháp lý Chương 17 và tham khảo Chú giải chi tiết nhóm HS 17.01;

- Đối với mặt hàng đường thô được sản xuất từ mía thì phù hợp phân loại thuộc mã số 1701.13.00 và 1701.14.00 tùy thuộc đặc trưng khác nhau của hàng hóa. Theo quy trình sản xuất đính kèm công văn thì mặt hàng có trải qua bước ly tâm. Đối chiếu chú giải pháp lý Chương 17 thì mặt hàng không phù hợp phân loại vào mã số 1701.13.00 mà thuộc mã số 1701.14.00.

Tuy nhiên, nếu không áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mã số 1701.13.00 mà chỉ áp dụng đối với mã số 1701.14.00 theo đúng quy trình sản xuất cho mặt hàng đường thô thì có thể dẫn đến nguy cơ doanh nghiệp khai báo gian lận vào mã số 1701.13.00 để trốn thuế. Vì tại thời điểm nhập khẩu, cơ quan hải quan không thể phân biệt được mặt hàng đường nhập khẩu có trải qua bước ly tâm hay không. Do vậy, đề nghị Cục Phòng vệ thương mại nghiên cứu, xem xét mô tả quy trình sản xuất của mặt hàng đường thô để đảm bảo hiệu quả của việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

- Đối với mặt hàng đường tinh luyện và đường trắng được sản xuất từ mía thì phù hợp thuộc các mã HS 1701.99.10 và 1701.99.90.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PL-D.Linh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản