458280

Công văn 6291/BYT-BH năm 2020 về lời Đơn phản ánh của ông Nguyễn Vĩnh Phúc về người có công với cách mạng nhưng không được ưu tiên khi khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

458280
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 6291/BYT-BH năm 2020 về lời Đơn phản ánh của ông Nguyễn Vĩnh Phúc về người có công với cách mạng nhưng không được ưu tiên khi khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6291/BYT-BH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Văn Khảm
Ngày ban hành: 16/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6291/BYT-BH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Lê Văn Khảm
Ngày ban hành: 16/11/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6291/BYT-BH
V/v trả lời Đơn phản ánh của ông Nguyễn Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, K1 Lê Văn Hưu, khu phố 3,
Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bộ Y tế nhận được Đơn phản ánh đề ngày 09/10/2020 của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (gửi Văn phòng Chính phủ) về việc ông là người có công với cách mạng nhưng không được ưu tiên khi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận; đồng thời nhân viên bệnh viện đề nghị ông cần mang theo bằng, huân, huy chương mặc dù thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của ông có mã HT2.

Về vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

- Thẻ BHYT có mã HT2 thể hiện người tham gia BHYT là đối tượng hưu trí và được hưởng quyền lợi ở mức 2 (mức quyền lợi áp dụng cho đối tượng là người có công và một số đối tượng ưu đãi xã hội khác). Bộ Y tế ghi nhận và cảm ơn phản ánh của ông Nguyễn Vĩnh Phúc về hạn chế của thông tin trên thẻ BHYT chưa thể hiện đầy đủ đối tượng ưu tiên trong khám, chữa bệnh là người có công với cách mạng đồng thời là đối tượng hưu trí. Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, ban hành mẫu thẻ BHYT, quy trình quản lý thẻ dựa trên nền tảng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu về quản lý thông tin đối tượng tham gia BHYT, quyền lợi BHYT và các quyền lợi khác trong khám, chữa bệnh.

- Bộ Y tế sẽ có ý kiến chỉ đạo Sở Y tế Bình Thuận nói riêng và các cơ sở y tế nói chung thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ trong tổ chức tiếp đón, hướng dẫn, giải thích, hỗ trợ người bệnh thực hiện quy trình khám, chữa bệnh tại đơn vị; phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi BHYT đảm bảo đúng quy định và thuận lợi cho người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh.

Trên đây là ý kiến trả lời về phản ánh liên quan đến thẻ BHYT và thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh. Bộ Y tế xin thông tin để ông Nguyễn Vĩnh Phúc được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Sở Y tế tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ

Lê Văn Khảm

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản