24219

Công văn số 629/CP-CN ngày 04/06/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt 1 dự án Tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai

24219
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 629/CP-CN ngày 04/06/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt 1 dự án Tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai

Số hiệu: 629/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 629/CP-CN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/06/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 629/CP-CN
V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt I dự án Tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thương mại, Giao thông vận tải,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Quỹ hỗ trợ phát triển,
- Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (các công văn số 1271/CV-KHĐT ngày 12 tháng 4 năm 2002 và số 1389/CV-KHĐT ngày 22 tháng 4 năm 2002), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2681BKH/VPXT ngày 02 tháng 5 năm 2002), về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt I dự án Tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kế hoạch đấu thầu đợt I dự án Tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai bao gồm 8 gói thầu với tổng giá trị là 44.842 triệu đồng như đề nghị của Bộ Công nghiệp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Công nghiệp phê duyệt kết quả chỉ định thầu trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các gói chỉ định thầu (số 2, 5, 7, 8) và chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành; đồng thời chuẩn bị để sớm trình kế hoạch đấu thầu đợt II của dự án./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản