385913

Công văn 6113/VPCP-CN năm 2018 về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung và điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

385913
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 6113/VPCP-CN năm 2018 về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung và điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6113/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6113/VPCP-CN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/06/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6113/VPCP-CN
V/v thm quyền phê duyệt QHC và điều chỉnh cục bộ QHPK dự án đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Đại học quốc gia Hà Nội.

Về đề nghị của Đại học quốc gia Hà Nội (văn bản số 1510/ĐHQGHN-XD ngày 11 tháng 5 năm 2018), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1377/BXD-QHKT ngày 11 tháng 6 năm 2018), Tài chính (văn bản số 6884/BTC-ĐT ngày 12 tháng 6 năm 2018), Tư pháp (văn bản số 2029/BTP-PLDSKT ngày 07 tháng 6 năm 2018), Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 2384/BGDĐT-KHTC ngày 08 tháng 6 năm 2018), Nội vụ (văn bản số 2485/BNV-TCBC ngày 01 tháng 6 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4152/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 19 tháng 6 năm 2018) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 2704/UBND-ĐT ngày 16 tháng 6 năm 2018) về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án thành phần và điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đại học quốc gia Hà Nội khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp vái các bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho Dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 464/TB-VPCP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đại học quốc gia Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, TC, KH&ĐT, NV, TP, GD&ĐT,
TN&MT;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, PL;
- Lưu: V
T, CN (2b) Nghĩa (15).

KT. B TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PH
Ó CHỦ NHIỆM
N
guyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản