9086

Công văn số 609/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hoàn thuế GTGT

9086
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 609/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 609/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 609/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 609/TCT-DNNN
V/v: Giải đáp chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Long An 

 

Trả lời công văn số 3891/CT-TTHT ngày 21/11/2005 của Cục thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 6 Mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: “Chuyển quyền sử dụng đất”.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp Nhà nước giao đất, đã nộp tiền sử dụng đất. Nếu đơn vị được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển quyền một phần diện tích đất được giao theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành thì hoạt động chuyển quyền sử dụng đất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Vì vậy, đối với thuế GTGT đầu vào của phần diện tích đất chuyển quyền sử dụng không được khấu trừ hoặc hoàn thuế.

Trường hợp, trong thời gian xây dựng cơ bản phát sinh thuế GTGT đầu vào được hoàn thuế, cơ sở kinh doanh đang lập hồ sơ hoàn thuế song song với thời gian chuyển quyền sử dụng đất thì không thực hiện hoàn thuế GTGT tương ứng với phần diện tích đất chuyển quyền sử dụng.

Đối với doanh nghiệp đang trong thời gian XDCB hoặc đang trong thời gian san lấp mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng chưa phát sinh doanh thu thì xác định đối tượng hoàn thuế GTGT theo quy định tại Điểm 2, 3 Mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Trên đây là nguyên tắc xử lý về thuế GTGT đối với hoạt động san lấp mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển quyền sử dụng đất, việc xử lý cho từng trường hợp phải căn cứ vào hồ sơ cụ thể. Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Long An biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản