458764

Công văn 5972/BYT-KCB về hướng dẫn triển khai công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và thi đua năm 2020 do Bộ Y tế ban hành

458764
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 5972/BYT-KCB về hướng dẫn triển khai công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và thi đua năm 2020 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 5972/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 03/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5972/BYT-KCB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 03/11/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5972/BYT-KCB
V/v Hướng dẫn triển khai công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và thi đua năm 2020

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các bệnh viện thuộc trường Đại học.

Trong năm 2020, hệ thống khám, chữa bệnh đã ưu tiên tập trung các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế biểu dương các đơn vị trong toàn ngành đã đồng lòng, chung sức, quyết tâm, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó, thời gian gần đây tình hình thiên tai, bão lụt đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương. Việc khắc phục hậu quả tại bệnh viện đòi hỏi nhiều thời gian, công sức của nhân viên y tế và toàn xã hội.

Theo Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế, trong Điều 2, khoản 2 đã xác định mốc thời gian “Báo cáo thống kê năm: Được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê đó”.

Với các lý do trên, Bộ Y tế hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế, thi đua, khen thưởng, phòng chống dịch năm 2020 như sau:

1. Các bệnh viện tiếp tục ưu tiên các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp, thực hiện nghiêm Công điện 1300/CĐ-TTg ngày; tiếp tục đầu tư cho hoạt động cải tiến chất lượng, đặc biệt đối với các bệnh viện chưa tập trung cho cải tiến chất lượng do phòng chống dịch.

2. Các bệnh viện gặp phải thiên tai, bão lụt cố gắng phát huy nội lực và huy động thêm nguồn lực bên ngoài để khắc phục và sớm đưa bệnh viện trở lại hoạt động bình thường.

3. Bệnh viện tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ và tổng kết số liệu hoạt động theo mốc thời gian năm 2020, hoàn thành trước ngày 03/01/2020. Các cơ quan quản lý chuyên thời gian kiểm tra, đánh giá sang Quý I năm 2021 để phù hợp với các văn bản khác của Bộ Y tế và theo thông lệ quốc tế.

4. Các cơ quan quản lý tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, rà soát Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 về các bệnh viêm đường hô hấp cấp cho các bệnh viện trực thuộc có nguy cơ cao và các bệnh viện khác trong tháng 11, 12 năm 2020.

5. Các cơ quan quản lý sử dụng thành tích, ưu nhược điểm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của bệnh viện; kết quả đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn và kết quả kiểm tra, đánh giá theo Kế hoạch số 1205/KH-BYT ngày 23/10/2019 của Bộ Y tế cho công tác thi đua, khen thưởng năm 2020./.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để được giải đáp./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Q.Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Cổng TTĐT BYT, Trang TTĐT Cục QLKCB:
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản