326309

Công văn 5918/UBND-KT năm 2016 bố trí và thanh toán kinh phí sử dụng xăng sinh học E5 của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội

326309
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 5918/UBND-KT năm 2016 bố trí và thanh toán kinh phí sử dụng xăng sinh học E5 của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội

Số hiệu: 5918/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5918/UBND-KT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 14/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5918/UBND-KT
V/v bố trí và thanh toán kinh phí sử dụng xăng sinh học E5 của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước ca thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;

 

Thực hiện Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 19/1/2016 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 4461/BCT-KHCN ngày 24/5/2916 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Thông báo số 19/TB/VPCP ngày 19/1/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về thực hiện lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá; UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã:

a. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc:

- Đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã có đủ nguồn cung và cửa hàng kinh doanh xăng dầu phân phối, cung cấp xăng sinh học E5 (Danh mục cửa hàng cung cấp xăng sinh học E5 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương - www.congthuonghn.gov.vn1) có trách nhiệm:

+ Nghiêm túc thực hiện việc sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện vận tải đường bộ của cơ quan, đơn vị.

+ Kê khai rõ nội dung “tạm ứng/thanh toán xăng sinh học E5” trên chứng từ hoặc Bảng kê chứng từ thanh toán. Đối với trường hợp phải gửi hợp đồng liên quan đến khoản chi khi thanh toán theo quy định, trong hợp đồng phải ghi cụ thể tên hàng hóa, dịch vụ là “xăng sinh học E5”. Đồng thời, chịu trách nhiệm về quyết định chi và tính chính xác của các nội dung chi trên chứng từ và Bảng kê chứng từ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước.

+ Chủ động bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (nguồn kinh phí ngân sách cấp, nguồn thu được để lại chi, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn khác) của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện chuyển đổi từ sử dụng xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện vận tải đường bộ thuộc cơ quan, đơn vị.

- Đối với các cơ quan, đơn vị trên các địa bàn chưa đủ nguồn cung và cửa hàng kinh doanh xăng dầu phân phối, cung cấp xăng sinh học E5 và các trường hp đi công tác ngoài địa bàn Hà Nội không thuận tiện cho việc thực hiện mua xăng sinh học E5:

+ Khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện vận tải đường bộ của cơ quan, đơn vị.

+ Chủ động theo dõi, cập nhật danh sách các cửa hàng, địa bàn đã có đủ ngun cung và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phân phối, cung cấp xăng sinh học E5 trên website của Sở Công thương để thực hiện chuyển đổi từ sử dụng xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện vận tải đường bộ của cơ quan, đơn vị theo quy định2.

b. Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã định kỳ hàng quý, có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện thanh toán kinh phí sử dụng xăng sinh học E5 gửi Sở Công Thương (trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

2. Sở Tài chính:

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân kinh doanh, phân phối và sử dụng xăng sinh học E5.

3. Kho bc Nhà nước Hà Ni:

Căn cứ hồ sơ, chứng từ thanh toán do các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã gửi, thực hiện kiểm soát thanh toán kịp thời cho các cơ quan, đơn vị theo quy định.

4. S Công Thương:

- Cập nhật, thông báo danh sách các cửa hàng, địa bàn đã có đủ nguồn cung và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phân phối, cung cấp xăng sinh học E5 đ các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã biết, triển khai thực hiện theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phi, tng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện phân phối xăng sinh học E5 theo lộ trình chỉ đạo của Chính phủ và UBND Thành phố. Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, giám sát tình hình phân phối, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố đảm bảo chất lượng xăng sinh học E5 đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện vận tải đường bộ phục vụ công tác của cơ quan, đơn vị.

- Chủ trì phi hp với các cơ quan liên quan định kỳ, kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng xăng sinh học E5 của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước; tham mưu UBND Thành phố có biện pháp xử lý đối với các đơn vị chưa nghiêm túc triển khai thực hiện theo quy định.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, tổng hp tình hình thực hiện thanh toán kinh phí sử dụng xăng sinh học E5 của các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, báo cáo UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch
UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn To
n;
- VPUB: CVP, PCVP T.
V.Dũng, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KTv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 1 Đến nay, 25 quận, huyện, thị xã đã có đ nguồn cung cấp xăng sinh học E5 cụ thể như sau: Quận Hoàn Kiếm, Quận Bắc Từ Liêm, Quận Cầu Giấy, Quận Đống Đa, Quận Hà Đông, Quận Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Quận Hoàng Mai, Quận Long Biên, Quận Nam Từ Liêm, Quận Tây H, Quận Thanh Xuân, Thị xã Sơn Tây, Huyện Chương Mỹ, Huyện Đan Phượng, Huyện Đông Anh, Huyện Gia Lâm, Huyện Phú Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Huyện Sóc Sơn, Huyện Thạch Thất, Huyện Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Huyện Thường Tín, Huyn ng Hòa.

2 Đối với 5 huyện còn lại sẽ thực hiện áp dụng khi đã đảm bảo đ các cửa hàng xăng dầu phân phối xăng sinh học E5 ở khu vực trung tâm hành chính ca Huyện.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản