9080

Công văn số 590/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất 5% đối với công trình xây dựng dở dang năm 2003 chuyển sang năm 2004

9080
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 590/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất 5% đối với công trình xây dựng dở dang năm 2003 chuyển sang năm 2004

Số hiệu: 590/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 590/TCT-DNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 590/TCT-DNK
V/v: Áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với công trình xây dựng dở dang chuyển từ năm 2003 sang năm 2004

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế Tp. Hà Nội

 

Trả lời công văn số 21034/CT-HTr ngày 14/10/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc áp dụng thuế suất 5% đối với công trình xây dựng dở dang năm 2003 chuyển sang năm 2004 của Công ty xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục II Phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt trước ngày 1/1/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt đang thực hiện dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho phần khối lượng, hạng Mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng” và “Trong tháng 1/2004, cơ sở xây dựng, lắp đặt, xây dựng nhà để bán phải khai báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý danh sách các hợp đồng xây dựng, lắp đặt, mua bán nhà được áp dụng thuế suất 5% theo hướng dẫn trên”. Cơ sở xây dựng, lắp đặt phải đăng ký với cơ quan thuế về công trình xây dựng thực hiện, thủ tục hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Điểm 2 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC.

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát không thực hiện đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định trên và kể cả trong thời gian gia hạn đến ngày 1/6/2004 theo công văn số 8442 TC/TCT của Bộ Tài chính Công ty vẫn tiếp tục không đăng ký thì không đủ căn cứ để xác định khối lượng, hạng Mục xây lắp dở dang tại thời Điểm 31/12/2003 đối với hai hợp đồng xây dựng ký trước ngày 1/1/2004; vì vậy, Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát không được áp dụng thuế suất 5% đối với khối lượng xây dựng, lắp đặt theo hai hợp đồng này. Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn và tính theo thuế suất 5% phải Điều chỉnh lại theo thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế TP. Hà Nội được biết và thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục thuế có công văn báo cáo để Tổng cục xem xét trả lời./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản