10155

Công văn số 59/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập dự toán Duy trì hệ thống cây xanh đô thị

10155
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 59/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập dự toán Duy trì hệ thống cây xanh đô thị

Số hiệu: 59/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 59/BXD-KTTC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn lập dự toán Duy trì hệ thống cây xanh đô thị.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi  : Sở Giao thông công chính Đà Nẵng

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1974/SGTCC - TĐ ngày 13/12/2005 của Sở Giao thông Công chính Đà Nẵng về hướng dẫn lập dự toán Duy trì hệ thống cây xanh đô thị. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 17/2005/TT - BXD ngày 01/11/2005 về việc hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị đã quy định: "… Sở Giao thông Công chính (đối với các thành phố trực thuộc trung ương) hoặc Sở Xây dựng (đối với các tỉnh) tổ chức lập và trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt giá dự toán dịch vụ công ích đô thị". Vì vậy, việc lập dự toán Duy trì hệ thống cây xanh đô thị thuộc trách nhiệm của các Sở tại địa phương; Nội dung, phương pháp lập giá dự toán dịch vụ công ích đô thị đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 17/2005/TT - BXD. Đối với các chi phí khác như: Chi phí Ban quản lý dự án, giám sát, lập dự toán, thẩm định dự toán, quyết toán công trình nếu thuộc chi phí trong dự án đầu tư xây dựng công trình thì được tính theo quy định hiện hành, nếu không thuộc chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình mà thuộc chi phí phục vụ cho công tác quản lý của Sở thì được lập dự toán theo chế độ tài chính hiện hành.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP- BXD, VKTXD.
- Vụ KTTC.TH.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
ĐÃ KÝ 
Đinh Tiến Dũng

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản