9112

Công văn số 587/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cao su Đồng Nai

9112
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 587/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cao su Đồng Nai

Số hiệu: 587/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 16/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 587/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 16/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 587/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 2490/BC-CT-DN2 ngày 23/12/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cao su Đồng Nai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Tiết c - Điểm 1.2 - Mục III - Phần B - Thông tư số 120.2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì các đơn vị trực tiếp trồng, khai thác mủ cao su để chế biến và xuất khẩu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua ngoài phục vụ cho quản lý, chăm sóc và khai thác vườn cây cao su kinh doanh tương ứng với tỷ lệ (%) tổng doanh số sản phẩm hàng hóa xuất khẩu so với tổng doanh số hàng hóa bán ra.

Để phù hợp với đặc thù của ngành cao su, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3765 TCT/DNNN ngày 15/11/2004 hướng dẫn việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các Công ty cao su.

Do việc hướng dẫn thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các công ty cao su ban hành vào cuối năm 2004, kết thúc năm 2004 Công ty cao su Đồng Nai mới xác định được chính thức tỷ trọng doanh số hàng hóa xuất khẩu so với tổng doanh số hàng hóa bán ra trong năm. Vì vậy, Công ty được kê khai, Điều chỉnh bổ sung vào năm 2005 Khoản thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào năm 2004 phục vụ cho khâu khai thác mà Công ty chưa thực hiện kê khai khấu trừ trong năm 2004.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cao su Đồng Nai;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản