9111

Công văn số 586/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về thuế GTGT đối với công trình xây dựng dở dang

9111
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 586/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về thuế GTGT đối với công trình xây dựng dở dang

Số hiệu: 586/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 16/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 586/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 16/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 586/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT xây lắp dở dang

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai 
- Công ty lắp máy & xây dựng 45.4 (tổng công ty lắp máy Viet Nam)

 

Trả lời công văn số 43/CT-TTr2 ngày 10/1/2006 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về thuế GTGT đối với công trình xây dựng dở dang, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 8482 TC/TCT ngày 2/8/2004 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn áp dụng thuế GTGT đối với công trình xây dựng dở dang, theo đó các công trình ký hộp đồng xây lắp trước ngày 1/1/2004 với thuế suất thuế GTGT 5%, có khối lượng xây lắp dở dang và đơn vị đã đăng ký với cơ quan thuế trước ngày 1/6/2004 thì được áp dụng tiếp thuế suất 5%.

Tại công văn số 10753 TC/TCT ngày 26/8/2005 của Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn: Các công trình xây dựng ký trước ngày 1/1/2004 với thuế suất 5% có khối lượng xây lắp dở dang, nhưng đơn vị lại ký hợp đồng giao thầu tiếp cho đơn vị khác sau ngày 1/1/2004 thì các hợp đồng giao thầu sau ngày 1/1/2004 phải thực hiện thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Cục thuế tỉnh Đồng Nai xem xét, đối chiếu để thực hiện thu thuế đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai, Công ty Lắp máy & Xây dựng 45.4 biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Công ty Lắp máy VN;
- ĐBTCT tại TP.HCM;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản