Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5858/TC/TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 5858/TC/TCHQ NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, ĐIỂM THÔNG QUAN NỘI ĐỊA (ICD)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố

 

Thời gian gần đây, nhiều Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị thành lập Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu hoặc Điểm thông quan nội địa (ICD). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Hiện nay, trên cả nước đã có 57 địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và Điểm thông quan nội địa, trong đó, khu vực phía Bắc (từ Nghệ An trở ra) có 19 địa điểm. Theo thống kê của Cục Hàng Hải Việt Nam, thì lượng hàng hoá thông qua cảng Hải Phòng năm 2004 là gần 11 triệu tấn (hơn 8 triệu tấn là hàng hoá xuất nhập khẩu, còn lại là hàng nội địa). Lượng hàng này được làm thủ tục hải quan tại 19 địa điểm trên, tính trung bình mỗi địa điểm làm thủ tục hải quan mới chưa đến 500 tấn hàng hoá thông qua. ở cảng Sài Gòn và các tỉnh phía Nam cũng có mức độ tương tự.

Việc thành lập các ICD/Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu xuất phát từ tình trạng quá tải, ách tắc hàng hoá tại cửa khẩu. Số liệu trên cho thấy hiện nay và trong vài năm tới chưa có sự quá tải ở hầu hết các cảng. Việc thành lập quá nhiều các ICD/Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu sẽ gây nên sự lãng phí cho Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội, làm phình to bộ máy quản lý Nhà nước.

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang nghiên cứu qui hoạch hệ thống các ICD, Bộ Tài chính đang nghiên cứu qui hoạch các Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu. Trong quá trình nghiên cứu qui hoạch, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến tham gia của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Do đó, trong thời gian này, Bộ Tài chính không có cơ sở để xem xét thành lập các địa điểm mới theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố./.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản