220199

Công văn 577/BCT-CNNg năm 2014 xuất khẩu tinh quặng monazit REO≥57% do Bộ Công thương ban hành

220199
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 577/BCT-CNNg năm 2014 xuất khẩu tinh quặng monazit REO≥57% do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 577/BCT-CNNg Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Mạnh Quân
Ngày ban hành: 21/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 577/BCT-CNNg
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương
Người ký: Nguyễn Mạnh Quân
Ngày ban hành: 21/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 577/BCT-CNNg
V/v xuất khẩu tinh quặng monazit REO≥57%

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tân Quang Cường

Trả lời công văn số 12/2014/CV-TQC ngày 16 tháng 1 năm 2014 của quý Công ty về việc xuất khẩu tinh quặng monazit REO≥57%, Bộ Công Thương có hướng dẫn như sau:

Tại Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản đã quy định tinh quặng monazit với tiêu chuẩn chất lượng REO ≥ 57% được phép xuất khẩu (Phụ lục Danh mục, tiêu chuẩn, chất lượng khoáng sản xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 41/2012/TT-BTC nêu trên).

Monazit là khoáng vật chứa đất hiếm và có trong thành phần quặng titan sa khoáng ven biển và là khoáng sản đi kèm thu hồi được trong quá trình tuyển tách quặng titan thành các sản phẩm tinh quặng: ilmenit, zircon, rutil và monazit. Trong thành phần quặng monazit có một số nguyên tố phóng xạ như Ce, La, U, Th v.v. và các nguyên tố trên tạo nên khoáng vật oxide đất hiếm REO ≥ 57%; hiện nay trong nước không có nhu cầu sử dụng loại tinh quặng monazit nói trên.

Với cơ sở nêu trên, nếu tinh quặng monazit của quý Công ty đảm bảo yêu cầu REO ≥ 57% và các điều kiện quy định tại Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương thì được phép xuất khẩu.

Trên đây là ý kiến hướng dẫn của Bộ Công Thương, đề nghị quý Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan để được xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CNNg(2)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG
Nguyễn Mạnh Quân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản