145354

Công văn 5744/VPCP-KSTT xử lý khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

145354
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 5744/VPCP-KSTT xử lý khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5744/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 02/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5744/VPCP-KSTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 02/08/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5744/VPCP-KSTT
V/v xử lý khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 1982/BHXH-PC ngày 28 tháng 5 năm 2012 về một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc:

- Ghép thủ tục “Đăng ký phương thức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)” với thủ tục “Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN”. Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định rõ cách thức thực hiện việc đăng ký thay đổi phương thức đóng bảo hiểm trong thủ tục “Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN”.

- Không quy định mẫu biên bản riêng cho từng trường hợp mất hoặc hỏng sổ BHXH đối với thủ tục “Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng làm mất hoặc hỏng”. Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mẫu biên bản chung cho các nguyên nhân dẫn đến việc mất hoặc hỏng sổ BHXH.

- Hủy bỏ thủ tục “Đề nghị bảo lưu thời gian bóng BHXH tự nguyện” tại Khoản 16, Mục I, Phần A phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/NQ-CP.

- Không bắt buộc quy định thành phần hồ sơ “Quyết định xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm quy định về đóng BHXH, BHYT, BHTN” tại thủ tục “Truy đóng BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN”.

2. Yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đúng theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/NQ-CP đối với các vấn đề liên quan đến các thủ tục: thủ tục “Truy đóng BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN”; thủ tục “Người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất”; thủ tục: “Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT”; thủ tục “Đối tượng nhân dân tham gia BHYT theo hộ gia đình cận nghèo”; thủ tục “Thoái trả BHYT tự nguyện”; thủ tục “Đăng ký tham gia và cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng chỉ tham gia bảo hiểm y tế”.

3. Nếu có ý kiến khác, yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải trình lại.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN: Kiều Đình Thụ, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: KGVX, KTTH, TH;

- Lưu: VT, KSTT (5), NQH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản