124817

Công văn 5710/BTC-TCHQ về bán nguyên liệu nhập khẩu vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài chính ban hành

124817
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 5710/BTC-TCHQ về bán nguyên liệu nhập khẩu vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 5710/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5710/BTC-TCHQ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5710/BTC-TCHQ
V/v bán nguyên liệu nhập khẩu vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Bộ Tài chính nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc Công ty TNHH King May Craft là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đề nghị được làm thủ tục hải quan để bán nguyên liệu nhập khẩu (hương liệu dùng để sản xuất nến) vào nội địa, do khách hàng huỷ hợp đồng dẫn đến không có nhu cầu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất. Về vấn đề này, Bộ Tài chính xin trao đổi như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 15 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì DNCX được bán vào thị trường nội địa các loại hàng hóa sau:

a) Sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất và không thuộc diện cấm nhập khẩu;

b) Sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất mà thị trường nội địa có nhu cầu;

c) Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc thuộc diện được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Tại điểm 6 mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) đã hướng dẫn việc mua, bán hàng hóa giữa DNCX với thị trường nội địa, quý Bộ đã dẫn chiếu thực hiện theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

Như vậy, theo quy định tại khoản 2, Điều 15 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP dẫn trên thì DNCX không được bán nguyên liệu nhập khẩu vào nội địa. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã hướng dẫn doanh nghiệp tái xuất ra nước ngoài nhưng không tái xuất được, nếu tiêu hủy thì tổn thất cho doanh nghiệp và gây lãng phí, vì nguyên liệu đang có giá trị sử dụng.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương cho biết ý kiến:

Đối với trường hợp nêu trên của Công ty TNHH King May Craft có được nhượng bán vào thị trường nội địa theo hướng dẫn về thanh lý hàng hóa nhập khẩu nêu tại điểm 4, mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM dẫn trên hay không?

Bộ Tài chính rất mong sớm nhận được ý kiến của Quý Bộ để hướng dẫn Hải quan địa phương và doanh nghiệp thực hiện.

Cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Đồng Nai;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản