118562

Công văn 569/SKHCN hướng dẫn thủ tục Xét công nhận sáng kiến do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai ban hành

118562
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 569/SKHCN hướng dẫn thủ tục Xét công nhận sáng kiến do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 569/SKHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Trần Đình Sự
Ngày ban hành: 24/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 569/SKHCN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
Người ký: Trần Đình Sự
Ngày ban hành: 24/12/2007
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 569 /SKHCN
V/v: Hướng dẫn thủ tục Xét công nhận sáng kiến

Lào Cai, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành,UBND các huyện, thành phố

Căn cứ Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 09 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc: Ban hành Quy định hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ngày 25 tháng 05 năm 2007 về việc thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh.

Nhằm dần đưa hoạt động sáng kiến đi vào nề nếp, kịp thời động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tạo ra kết quả lao động sáng tạo khoa học- kỹ thuật, có tác dụng đẩy nhanh tiến bộ kỹ thuật, cải cách hoạt động quản lý, tổ chức sản xuất lao động mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai (cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh) hướng dẫn Hồ sơ đăng ký sáng kiến và thời gian đề nghị Hội đồng sáng kiến tỉnh xét công sáng kiến năm 2007 như sau:

1. Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký sáng kiến - 10 bộ. ( có mẫu kèm theo).

- Giấy uỷ quyền của tác giả trong trường hợp tác giả sáng kiến uỷ quyền cho người khác đứng tên đăng ký sáng kiến.

- Tài liệu mô tả sáng kiến và các tài liệu, giấy tờ liên quan về sản phẩm và lợi ích thiết thực của sáng kiến hoặc các giấy tờ khác có liên quan nếu có (bản gốc hoặc bản sao công chứng).

- Bản kết luận về giải pháp đăng ký sáng kiến của đơn vị ( có mẫu).

- Biên bản họp xét sáng kiến của cơ sở.

- Công văn đề nghị Hội đồng sáng kiến tỉnh xét công nhận sáng kiến cho tập thể, cá nhân của đơn vị.

2. Nơi nhận Hồ sơ: Phòng quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ 092 - Đường Hoàng Liên Thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian: Trước ngày 5 tháng 1 năm 2008.

Nếu có gì vướng mắc xin liên hệ: Điện thoại: 020.820586; Fax: 020824898.

E-mail: thongtinkh@yahoo.com

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,CN.

GIÁM ĐỐC
Trần Đình Sự

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản