9075

Công văn số 567/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động bán Xí nghiệp giống gia cầm Quảng Ninh

9075
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 567/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động bán Xí nghiệp giống gia cầm Quảng Ninh

Số hiệu: 567/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 15/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 567/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 15/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 567/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT đối với bán doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam 

 

Trả lời công văn số 840 CV-CN/ĐMDN ngày 15/11/2005 của Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động bán Xí nghiệp giống gia cầm Quảng Ninh trực thuộc Tổng Công ty cho Trường đào tạo nghề mỏ Hữu Nghị, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 2 - Mục II - Phần C - Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì trường hợp bán tài sản của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ “về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước” không phải tính, kê khai, nộp thuế GTGT đối với tài sản này.

Điều kiện bán doanh nghiệp có kế thừa nợ hay không kế thừa nợ chỉ là căn cứ để xác định giá bán doanh nghiệp. Theo quy định tại Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ (thay thế Nghị định số 103/1999/NĐ-CP nêu trên) thì Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam có thẩm quyền ký hợp đồng bán doanh nghiệp (Xí nghiệp gia cầm Quảng Ninh) với Trường đào tạo nghề mỏ Hữu Nghị. Căn cứ vào Quyết định bán doanh nghiệp và hợp đồng mua bán doanh nghiệp đã được ký kết, bên mua và bên bán thực hiện thanh toán tiền và bàn giao doanh nghiệp, không phải xuất hóa đơn.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản