9106

Công văn số 567/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ một phần tiền thuế nhập khẩu được hoàn tại Cục hải quan thành phố Hà Nội về nộp tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

9106
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 567/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ một phần tiền thuế nhập khẩu được hoàn tại Cục hải quan thành phố Hà Nội về nộp tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 567/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 567/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 567/TCHQ-KTTT
V/v: Bù trừ thuế NK

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi:

  - Cục hải quan thành phố Hà Nội
  - Cục hải quan thành phố Hải Phòng
  - công ty XNK tổng hợp I
46 Ngô Quyền Hà Nội

 

Trả lời công văn số 73/TH1-NV4 ngày 06/02/2006 của Công ty XNK Tổng hợp I về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ một phần tiền thuế nhập khẩu được hoàn tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội về nộp tại Cục Hải quan Thành phố Hải phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Thành phố Hà Nội kiểm tra quyết định hoàn thuế số 366/HQHN-QĐ ngày 10/6/2003 để xác định chính xác số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn (lưu ý quyết định hoàn thuế này đã khấu trừ nhiều lần); căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty XNK Tổng hợp 1 còn nợ thuế nhập khẩu tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty XNK tổng hợp I vẫn còn thừa tiền thuế nhập khẩu, thì Cục Hải quan Thành phố Hà Nội xác nhận một phần số thuế nhập khẩu, thì Cục Hải quan Thành phố Hà Nội xác nhận một phần số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn theo đề nghị của Công ty và chuyển xác nhận đó cho Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu của Công ty XNK Tổng hợp I, để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đùng số còn nợ thuế nhập khẩu, theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ đó cho Cục Hải quan Thành phố Hà Nội để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK Tổng hợp I được biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Thành phố Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3 bản)
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản