297954

Công văn 5640/HTQTCT-CT năm 2015 trả lời nghiệp vụ chứng thực về lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

297954
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 5640/HTQTCT-CT năm 2015 trả lời nghiệp vụ chứng thực về lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Số hiệu: 5640/HTQTCT-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Người ký: Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành: 02/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5640/HTQTCT-CT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
Người ký: Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành: 02/11/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
CỤC H TỊCH, QUỐC TỊCH, CHNG THC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5640/HTQTCT-CT
V/v trả lời nghiệp vụ chứng thực

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Tư pháp Tuyên Quang

Trả lời công văn số 922/STP-XD&KTVB ngày 7/10/2015 của Sở Tư pháp Tuyên Quang về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định về lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định: “Các cá nhân, hộ gia đình vay vn tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này không phải nộp các lệ phí sau: Lệ phí chứng thực hợp đng thế chấp tài sản tại cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng...”. Theo đó, đề nghị các địa phương không thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch thế chấp tài sản đối với các cá nhân, hộ gia đình kể từ ngày 25/7/2015 (ngày Nghị định này có hiệu lực).

Ngày 12/10/2015, liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP (có hiệu lực thi hành từ 30/11/2015) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đng, giao dịch cũng tiếp tục khng định tinh thần nêu trên. Tại, khoản 2 Điều 2 của Thông tư liên tịch này cũng quy định: “Cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng đ phục vụ phát trin nông nghiệp nông thôn theo quy định tại Nghị định s 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì không phi nộp lệ phí chng thực hợp đồng thế chấp tài sản”. Mặc dù Thông tư liên tịch không nhắc đến thời điểm có hiệu lực của quy định nói trên, nhưng tinh thần được hiu là kể từ ngày 25/7/2015 các địa phương không thu lệ phí chứng thực đối với các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.

Đề nghị Sở Tư pháp triển khai thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Vụ PL Dân sự kinh tế (đ
biết);
- Lưu: VT (Hng).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản