9074

Công văn số 561/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 32

9074
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 561/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 32

Số hiệu: 561/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 561/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 561/TCT-DNNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT đối với dự án nâng cấp Quốc lộ 32

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty quản lý sửa chữa đường bộ II Hà Tây 

 

Trả lời công văn số 931/CV-TV ngày 26/12/2005 của Công ty quản lý sửa chữa đường bộ II Hà Tây về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 32; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 10753/BTC-TCT ngày 26/8/2005 của Bộ Tài chính thì:

Căn cứ quy định tại Mục II, phần H, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì: Cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt trước ngày 1/1/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5%, nhưng đến 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt đang thực hiện dở dang chưa hoàn thành và đã đăng ký danh Mục công trình với cơ quan Thuế thì tiếp tục được áp dụng mức thuế suất là 5% cho phần khối lượng, hạng Mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng.

Đối với trường hợp các đơn vị xây dựng, lắp đặt ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt trước ngày 1/1/2004, nhưng lại ký hợp đồng giao thầu lại một phần công việc, hạng Mục công trình xây dựng, lắp đặt cho doanh nghiệp khác thực hiện, thời gian ký hợp đồng giao thầu lại từ ngày 1/1/2004 thì phần giá trị khối lượng công việc, hạng Mục công trình thực hiện theo hợp đồng giao thầu áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định tại Điểm 3, Mục II, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ nội dung nêu trên, trường hợp Công ty quản lý sửa chữa đường bộ II Hà Tây đã ký hợp đồng số 65/HĐ-XDCB ngày 13/3/2004 và hợp đồng số 35/HĐ-XDCB ngày 19/7/2005 với Ban quản lý dự án giao thông 2 - Sở Giao thông vận tải Hà Tây về thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 32 thì thuế suất thuế GTGT đối với dự án này là 10%. Vì vậy, các đơn vị nhận thầu xây dựng, lắp đặt và chủ đầu tư tiến hành Điều chỉnh hợp đồng đã ký theo mức thuế suất quy định là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty quản lý sửa chữa đường bộ II Hà Tây biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hà Tây;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản