4952

Công văn số 556/CV-NG-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc chấm dứt hiệu lực Hiệp định Hợp tác kinh tế th­ương mại giữa Việt Nam – Lít - va

4952
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 556/CV-NG-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc chấm dứt hiệu lực Hiệp định Hợp tác kinh tế th­ương mại giữa Việt Nam – Lít - va

Số hiệu: 556/CV-NG-LPQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Vũ Dũng
Ngày ban hành: 11/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/03/2005 Số công báo: 20-20
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 556/CV-NG-LPQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao
Người ký: Vũ Dũng
Ngày ban hành: 11/03/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/03/2005
Số công báo: 20-20
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 556/CV-NG-LPQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2005 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KINH TẾ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM – LÍT – VA

Thực hiện Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 1998 (Điều 28) và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 3645/VPCP-QHQT ngày 15 tháng 7 năm 2004), ngày 28 tháng 7 năm 2004, Bộ Ngoại giao đã hoàn thành các thủ tục đối ngoại về việc chấm dứt hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Lít-va về Hợp tác kinh tế - thương mại, ký ngày 27 tháng 9 năm 1995.

Ngày 14 tháng 02 năm 2005, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Lít-va khẳng định Hiệp định nêu trên chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2005. Bộ Ngoại giao xin chân trọng thông báo./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Vũ Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản