7800

Công văn số 5557/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong quá trình xét hoàn thuế (không thu thuế) nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu phát sinh trước ngày Thông tư số 90/2002/TT-BTC ngày 10/10/2002 của Bộ Tài chính quy định về XNK tại chỗ có hiệu lực

7800
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 5557/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong quá trình xét hoàn thuế (không thu thuế) nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu phát sinh trước ngày Thông tư số 90/2002/TT-BTC ngày 10/10/2002 của Bộ Tài chính quy định về XNK tại chỗ có hiệu lực

Số hiệu: 5557/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5557/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5557/TCHQ-KTTT
V/v: Không thu thuế hàng XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty dệt CHOONGNAM Việt Nam
 khu CN Nhơn Trạch - Đồng Nai
  - Công ty POU YUEN VIETNAM
Quốc lộ 1A - Tân Tạo - Bình Chánh - TP. HCM

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 848/CVCN ngày 12/10/2005 của Công ty Dệt Choongnam Việt Nam và công văn số 638/PYV-XNK ngày 11/10/2005 của Công ty Pou Yuen Việt Nam về vướng mắc trong quá trình xét hoàn thuế (không thu thuế) nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu phát sinh trước ngày Thông tư số 90/2002/TT-BTC ngày 10/10/2002 của Bộ Tài chính quy định về XNK tại chỗ có hiệu lực, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 9/12/2005 Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 16057/BTC-TCHQ ngày 9/12/2005 hướng dẫn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ, đề nghị quý Công ty căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn này liên hệ với hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu để tiến hành xét hoàn thuế (không thu thuế) theo đúng quy định.

(Xin gửi kèm bản photocopy công văn số 16057/BTC-TCHQ ngày 9/12/2005 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Dệt Choongnam Việt Nam, Công ty Pou Yuen Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản