9412

Công văn số 550/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng dầu cọ thuộc nhóm 1511

9412
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 550/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng dầu cọ thuộc nhóm 1511

Số hiệu: 550/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 14/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 550/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 14/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 550/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng dầu cọ thuộc nhóm 1511

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan tỉnh, thành phố

 

Bộ Tài chính có Công văn số 32/BTC-CST ngày 03/1/2006 gửi Bộ Công nghiệp và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc phân loại các mặt hàng thuộc nhóm 1511 "Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hóa học", Tổng cục hướng dẫn thêm một số điểm sau:

a. Đối với các lô hàng đã hoàn thành thủ tục hải quan và đã nộp thuế nhập khẩu thì không tiến hành giám định lại cũng như không phân loại lại mã số thuế để truy thu thuế.

b. Đối với các lô hàng nhập khẩu mà doanh nghiệp khai báo trên cơ sở xác nhận của cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành, kết quả phân tích phân loại mà chưa hoàn thành thủ tục hải quan, nếu xác định hàng hòa nhập khẩu của doanh nghiệp là nguyên liệu để sản xuất và có kết quả phân tích phù hợp tiêu chuẩn nêu trong Công văn 32/BTC-CST dẫn trên thì xếp vào mã số thuế tương ứng. Nếu có sự thiếu chính xác thì làm thủ tục truy thu và kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.

c. Đối với các lô hàng dầu cọ chưa thông quan còn tranh chấp về kết quả giám định thì yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện điểm 3.1. phần III mục 1 Thông tư 112/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cùng doanh nghiệp lấy mẫu và lựa chọn một cơ quan, tổ chức chuyên ngành để giám định và căn cứ vào kết luận này để phân loại mặt hàng. Trường hợp các bên không thống nhất được thì thực hiện theo điểm 3a Điều 11 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ. Tiêu chuẩn kỹ thuật mặt hàng thuộc nhóm 1511 được quy định tại Công văn số 32/BTC-CST ngày 03/1/2006 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo để được hướng dẫn.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản