103251

Công văn 541/BXD-HĐXD giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư tại hai dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt do Bộ Xây dựng ban hành

103251
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 541/BXD-HĐXD giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư tại hai dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 541/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 31/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 541/BXD-HĐXD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 31/03/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 541/BXD-HĐXD
V/v: giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư tại hai dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1777/VPCP-KTN ngày 22/3/2010 của Văn phòng Chính phủ đề nghị góp ý giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư tại hai dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt theo kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 1353/BGTVT-KHĐT ngày 10/3/2010. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Về chủ trương thực hiện dự án

 Thống nhất với chủ trương của Bộ Giao thông vận tải trong việc triển khai dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt các tuyến: Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Thái Nguyên và khu đầu mối Hà Nội (dự án 3 tuyến và khu đầu mối) và dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Vinh - Sài Gòn, tuyến đường sắt Thống Nhất (dự án Vinh - Sài Gòn). Việc phân chia giai đoạn thực hiện cũng như phân chia khối lượng công việc phải đảm bảo phù hợp với khoản vay của từng dự án theo Hiệp định khung.

Thống nhất với kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải đối với việc triển khai giai đoạn 2 của dự án Vinh - Sài Gòn.

2/ Về áp dụng chế độ đãi ngộ theo quy định của Trung Quốc

Hiện nay, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo qui định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

Tuy nhiên, do hai dự án đã được phê duyệt từ trước và đang trong quá trình triển khai nên việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sẽ thực hiện xử lý chuyển tiếp theo qui định tại Điều 34 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009.

Theo quy định tại Điều 2 Văn bản số 526 [2007] của Bộ Tài chính Trung Quốc về biện pháp quản lý đãi ngộ đời sống cho nhân viên viện trợ ở nước ngoài (bản dịch) “Bản biện pháp này thích hợp sử dụng cho các nhân viên ra nước ngoài theo chương trình viện trợ (dưới đây gọi tắt là nhân viên viện trợ) thực hiện thoả thuận giữa chính phủ hai nước, thực hiện dự án viện trợ kinh tế, thực hiện nhiệm vụ của đội viện trợ y tế và viện trợ quân sự với thời gian công tác liên tục ở nước ngoài là trên 90 ngày”.

Như vậy, việc các doanh nghiệp của Trung Quốc tham gia nhận thầu thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư Việt Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của Văn bản trên.

Các Hợp đồng EPC số VNR-ST-03 ký ngày 02/11/2005 giữa Ban quản lý các đường sắt và Công ty cổ phần hữu hạn viễn thông Trung Hưng - ZTE; Hợp đồng EPC số VNR-ST-04 ký ngày 25/9/2006 giữa Ban quản lý các đường sắt và Công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc để thực hiện 2 dự án hiện đại hoá thông tin tín hiệu đường sắt sử dụng nguồn vốn vay tín dụng của Trung Quốc tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vì vậy, khi xác định chi phí nhân công trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình cho các dự án này phải thực hiện theo qui định về chế độ tiền lương hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

3/ Về giải phóng mặt bằng

Việc giải phóng mặt bằng trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt thực hiện theo văn bản số 3820/VPCP-CN ngày 10/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng thống nhất với kiến nghị trong việc thực hiện khối lượng giải phóng mặt bằng nằm ngoài hành lang an toàn đường sắt. Theo đó, chủ đầu tư phối hợp với địa phương để tính toán phương án đền bù cho các hạng mục này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VP, Vụ HĐXD (ĐTB - 07
).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản