374711

Công văn 54/CXBIPH-QLPH năm 2018 về thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh do Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành

374711
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 54/CXBIPH-QLPH năm 2018 về thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh do Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành

Số hiệu: 54/CXBIPH-QLPH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất bản, In và Phát hành Người ký: Chu Văn Hòa
Ngày ban hành: 24/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 54/CXBIPH-QLPH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Người ký: Chu Văn Hòa
Ngày ban hành: 24/01/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ
PHÁT HÀNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/CXBIPH-QLPH
V/v thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hanwha Techwin Security Việt Nam

Ngày 17 tháng 01 năm 2018, Cục Xuất bản, In và Phát hành nhận được văn bản số 05-HTSV-XBPKKD của Công ty TNHH Hanwha Techwin Security Việt Nam về việc thực hiện thủ tục nhập khẩu không kinh doanh đối với Catalogue, tài liệu, đĩa CD hướng dẫn sử dụng các loại Camera. Sau khi xem xét, Cục Xuất bản, In và Phát hành có ý kiến như sau:

1. Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định:Các ấn phm quảng cáo thương mi, các catalog thương mại và các ấn phẩm tương tự (không bao gồm thể loại khoa học - kỹ thuật)” phải thực hiện thủ tục nhập khẩu.

2. Đề nghị Công ty TNHH Hanwha Techwin Security Việt Nam liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh để nhập khẩu xuất bản phẩm theo đúng các quy định của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Hải quan TP
. Hà Nội;
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT
, CXBIPH, XT (08).

CỤC TRƯỞNG
Chu Văn Hòa

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản