7436

Công văn số 5391/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong việc không thu thuế nhập khẩu hàng tái nhập của Công ty cao su Đaklak

7436
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 5391/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong việc không thu thuế nhập khẩu hàng tái nhập của Công ty cao su Đaklak

Số hiệu: 5391/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5391/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5391/TCHQ-KTTT
V/v: không thu thuế hàng tái nhập

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Đaklak

Trả lời công văn số 784/CHQĐL-NV ngày 18/11/2005 của Cục Hải quan Đaklak về vướng mắc trong việc không thu thuế nhập khẩu hàng tái nhập của Công ty cao su Đaklak, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại điểm 1.8 mục I Phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hồ sơ đề nghị không thu thuế hàng xuất khẩu nhưng buộc phải nhập khẩu trở lại phải có:

+ Thông báo của khách hàng nước ngoài hoặc thỏa thuận với khách hàng nước ngoài về việc nhận lại hàng hóa, có nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại… hàng hóa trả lại.

+ Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Trường hợp của công ty cao su Đaklak không có hai loại giấy tờ trên do người mua nước ngoài không nhận hàng (không có lý do) cũng như không thanh toán cho công ty; hàng hóa khi nhập khẩu về Việt Nam vẫn còn nguyên niêm phong kẹp chì của Chi cục Hải quan Buôn Mê Thuột. Vì vậy để tạo điều kiện cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu Cục Hải quan Đaklak kiểm tra hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu, vận tải đơn… nếu có đủ cơ sở xác định hàng xuất khẩu là hàng hóa tái nhập thì xử lý không thu thuế nhập khẩu cho công ty đồng thời có văn bản thông báo cho cơ quan thuế nơi quản lý công ty về việc tái nhập khẩu hàng đã xuất khẩu để cơ quan thuế điều chỉnh thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu cho công ty tránh gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đaklak biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Đaklak;
- Lưu: VT(2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản