118323

Công văn 538/VPCP-KTN bổ sung quy hoạch Dự án cải tạo, nâng cấp Nhà máy chế biến condensate tại thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

118323
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 538/VPCP-KTN bổ sung quy hoạch Dự án cải tạo, nâng cấp Nhà máy chế biến condensate tại thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 538/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 538/VPCP-KTN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/01/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 538/VPCP-KTN
V/v bổ sung quy hoạch Dự án cải tạo, nâng cấp Nhà máy chế biến condensate tại thành phố Cần Thơ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Công ty cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 0125/BCT-NL ngày 06 tháng 01 năm 2011 về việc bổ sung Nhà máy chế biến condensate tại thành phố Cần Thơ của Công ty cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt Nam vào quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung dự án khôi phục sản xuất, cải tạo nâng cấp Nhà máy chế biến condensate tại Khu công nghiệp Hưng Phú 2A, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ với công suất chế biến 250.000 tấn nguyên liệu/năm (tương đương 5.000 thùng nguyên liệu/ngày) của Công ty cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt vào Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn đến 2015 và tầm nhìn đến 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2009.

Công ty cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 53/BTC-ĐT ngày 04 tháng 01 năm 2011, đặc biệt là ý kiến về cơ cấu sản phẩm và thị trường tiêu thụ, các điều kiện cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với dự án trong quá trình lập, thực hiện Dự án

2. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý; thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho chủ đầu tư thực hiện Dự án theo đúng các quy định; hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án, chất lượng sản phẩm và môi trường theo qui định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- Các Bộ: XD, KHĐT, GTVT, TC, TNMT, CA, QP, KHCN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), NQ (33b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản