15663

Công văn số 5354/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý phạt chậm nộp thuế đối với linh kiện xe máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hóa năm 2001, 2002

15663
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 5354/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý phạt chậm nộp thuế đối với linh kiện xe máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hóa năm 2001, 2002

Số hiệu: 5354/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5354/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/11/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5354/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi

- Cục hải quan tỉnh Thanh Hóa
- Công ty cổ phần Honlei Việt Nam
(208 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định)

Ngày 14/10/2006 Công ty Cổ phần Honlei Việt Nam (trước đây là Công ty thiết bị nghe nhìn Nam Định) có công văn số 119/HLVN về việc xử lý phạt chậm nộp thuế đối với linh kiện xe máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hóa năm 2001, 2002 thuộc các tờ khai hải quan số 291/NKD; 292/NKD; 293/NKD; 297/NKD; 298/NKD ngày 31/12/2001 và 01/NKD; 02/NKD ngày 07/01/2002 tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 24/08/2005 Bộ Tài chính đã có công văn số 10670/BTC-TCHQ về việc xử lý phạt chậm nộp linh kiện xe máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hóa năm 2001, 2002 do đó: Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa kiểm tra lại hồ sơ các tờ khai nhập khẩu nêu trên, quyết toán thuế theo chính sách nội địa hóa năm 2001, 2002 của doanh nghiệp, trường hợp các tờ khai nêu trên đăng ký nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hóa nhưng sau quyết toán, bù trừ doanh nghiệp còn thừa thuế phải hoàn hoặc đến thời Điểm 30/10/2005 doanh nghiệp không còn nợ thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hóa năm 2001, 2002 theo biên bản quyết toán thuế thì được miễn phạt chậm nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Honlei Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản