15518

Công văn số 5325/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa, mẫu thử nghiệm của Công ty SGS ra vào phòng thí nghiệm trong khu chế xuất Tân Thuận

15518
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 5325/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa, mẫu thử nghiệm của Công ty SGS ra vào phòng thí nghiệm trong khu chế xuất Tân Thuận

Số hiệu: 5325/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 06/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5325/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 06/11/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5325/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa,mẫu thử nghiệm của Công ty SGSra vào phòng thí nghiệm tại KCX Tân Thuận

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan thành Phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2933/HQTP-NV, ngày 5 tháng 9 năm 2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa, mẫu thử nghiệm của Công ty SGS ra vào phòng thí nghiệm trong khu chế xuất Tân Thuận, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đây là hoạt động dịch vụ đặc thù trong KCX, từ trước đến nay chưa có ở nước ta, ngành Hải quan cũng chưa có quy định cụ thể thủ tục hải quan để quản lý hoạt động này trong KCX. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục nhất trí với Dự thảo hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị, vật tư, phục vụ cho hoạt động của Công ty SGS và mang mẫu hàng hóa giám định ra vào KCX Tân Thuận.

2. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cần lưu ý đối với các mẫu vật từ nội địa đưa vào KCX và ngược lại thì không phải làm thủ tục hải quan nhưng khi đưa  mẫu vật từ KCX ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào KCX thì phải làm thủ tục theo quy định.

3. Đề nghị Công ty SGS ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh quy định rõ trách nhiệm của Công ty SGS trong việc mang các mẫu hàng ra vào KCX để thực hiện giám định, chế độ lưu mẫu, hủy mẫu, lưu hồ sơ, báo cáo thống kê mẫu và trách nhiệm của Cục trong tạo thuận lợi và kiểm tra, kiểm soát.

4. Định kỳ hàng tháng Công ty SGS phải báo cáo cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh số liệu liên quan đến hàng hóa là các mẫu giám định đã mang ra vào KCX.

5. Sau hai tháng kể từ ngày áp dụng thủ tục hải quan đối với Công ty SGS khi đưa hàng hóa, mẫu vật ra vào KCX Tân Thuận theo nội dung Cục đã hướng dẫn, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất biện pháp quản lý hiệu quả và tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản