279531

Công văn 53/BXD-QLN năm 2015 bố trí căn hộ làm nhà ở xã hội theo hình thức thuê, thuê mua do Bộ Xây dựng ban hành

279531
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 53/BXD-QLN năm 2015 bố trí căn hộ làm nhà ở xã hội theo hình thức thuê, thuê mua do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 53/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 24/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 53/BXD-QLN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 24/06/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/BXD-QLN
V/v: bố trí các căn hộ làm nhà ở xã hội theo hình thức thuê, thuê mua

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3624/UBND-CNN ngày 19/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị cho phép bố trí các căn hộ chung cư tái định cư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước làm nhà ở xã hội theo hình thức thuê, thuê mua. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng có khó khăn trên địa bàn được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc bố trí các căn hộ chung cư tại block B1 và B2, các căn hộ tầng trệt của block A1 và A2 đường Nguyễn Ái Quốc (trước đây là đường Nguyễn Văn Trỗi) phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa làm nhà ở xã hội theo hình thức thuê, thuê mua. Tuy nhiên, việc bố trí các căn hộ chung cư này phải bảo đảm nguyên tắc sau đây:

1. Đối với các căn hộ có diện tích từ 60m2 trở xuống thì thực hiện cho thuê, cho thuê mua theo đúng quy định về quản lý sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; đối với các căn hộ có diện tích từ 60m2 trở lên thì chỉ thực hiện cho thuê theo đúng quy định về quản lý sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước;

2. Việc cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội này phải được thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện, trình tự thủ tục quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về đề xuất bố trí các căn hộ chung cư tại block B1, B2 và các căn hộ tầng trệt block A1, A2 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa làm nhà ở xã hội, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét để thực hiện theo quy định pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản