24092

Công văn số 529/CP-CN ngày 21/05/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu với gói thầu 2.1, chỉ định gói thầu 2.1.2 Dự án xi măng Tam Điệp - Ninh Bình

24092
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 529/CP-CN ngày 21/05/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu với gói thầu 2.1, chỉ định gói thầu 2.1.2 Dự án xi măng Tam Điệp - Ninh Bình

Số hiệu: 529/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 529/CP-CN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/05/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 529/CP-CN
V/v Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu với gói thầu 2.1, chỉ định thầu gói 2.1.2 Dự án xi măng Tam Điệp - Ninh Bình

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thương mại, Tài chính,
- Tổng công ty Xi măng Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (công văn số 474/XMVN-HĐQT ngày 4 tháng 4 năm 2002), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2454 BKH/VPXT ngày 19 tháng 4 năm 2002) về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu 2.1 và chỉ định thầu gói 2.1.2 Dự án Nhà máy xi măng Tam Điệp - Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1- Chấp thuận bổ sung gói thầu 2.1.2 (khoan cọc nhồi khu vực kho đá vôi và kho đá sét) với hình thức chỉ định thầu vào gói thầu 2.1 (khoan cọc nhồi) trong kế hoạch đấu thầu đã duyệt của Dự án Nhà máy xi măng Tam Điệp - Ninh Bình, nội dung chi tiết: giá trị gói thầu, đơn vị thực hiện, loại hợp đồng, thời gian thực hiện, như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên.

2- Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty xi măng Việt Nam phê duyệt nội dung hợp đồng và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

3- Yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình kiểm điểm và có xử lý nghiêm túc việc phê duyệt dự toán và kết quả đấu thầu không đúng quy định hiện hành. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2002./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản