9038

Công văn số 527/TCT-HTQT của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế và áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký kết giữa Việt Nam và Singapore đối với Công ty Horwath Asia Pacific (Công ty HAP)

9038
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 527/TCT-HTQT của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế và áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký kết giữa Việt Nam và Singapore đối với Công ty Horwath Asia Pacific (Công ty HAP)

Số hiệu: 527/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Thịnh
Ngày ban hành: 09/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 527/TCT-HTQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Đức Thịnh
Ngày ban hành: 09/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 527/TCT-HTQT
V/v: Hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế đối với trường hợp công ty Horwath Asia Pacific

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Ninh Thuận 

 

Trả lời công văn số 15/CT-TTHT ngày 10/1/2006 của Cục thuế về việc hướng dẫn kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế và áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký kết giữa Việt Nam và Singapore đối với Công ty Horwath Asia Pacific (Công ty HAP), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Do Công ty HAP có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, thiết kế và lên kế hoạch khai thác khu đất thực hiện Dự án Khu du lịch Bình Tiên với Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Bình Tiên, là một tổ chức Việt Nam nên Công ty HAP phải đăng ký, kê khai thuế theo luật thuế hiện hành của Việt Nam (quy định tại phần C.I.1 Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam);

2. Việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký kết giữa Việt Nam và Singapore Công ty phải căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện hợp đồng của Công ty HAP;

3. Để được áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore Công ty HAP phải lập hồ sơ theo hướng dẫn tại phần D Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Công ty HAP thực hiện theo hướng dẫn nêu trên của Tổng cục./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, HTQT (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN 
Nguyễn Đức Thịnh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản