9035

Công văn số 521/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc thực hiện hưởng ưu đãi đầu tư theo luật khuyến khích đầu tư trong nước

9035
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 521/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc thực hiện hưởng ưu đãi đầu tư theo luật khuyến khích đầu tư trong nước

Số hiệu: 521/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 08/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 521/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 08/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 521/TCT-DNNN
V/v: Ưu đãi thuế TNDN theo Luật KKĐT trong nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH tư vấn nông nghiệp Lào Cai 

 

Trả lời công văn số 60/CV-Công ty ngày 15/12/2005 về việc thực hiện hưởng ưu đãi đầu tư theo luật khuyến khích đầu tư trong nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 15, Điều 20, Điều 21; Mục VI Danh Mục A “ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư”; Điểm 5, Mục I Danh Mục B “địa bàn có Điều kiện kinh tế khó khăn” ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

Trường hợp Công ty TNHH tư vấn công nghiệp Lào Cai được UBND tỉnh Lào Cai cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư Quyết định số 1827/QĐ.CT ngày 15/11/1999 do thực hiện dự án đầu tư thành lập mới, lĩnh vực đầu tư là tư vấn xây dựng; địa Điểm thực hiện: thị xã Lào Cai; sử dụng lao động bình quân năm 30 lao động thì Công ty được hưởng mức ưu đãi về thuế TNDN như quy định tại giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Cụ thể như sau:

- Thuế suất thuế TNDN 20%;

- Được miễn 3 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho bảy năm tiếp theo;

- Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Luật thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH tư vấn công nghiệp Lào Cai được biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn thực hiện cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Lào Cai;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản