9032

Công văn số 518/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân của tình nguyện viên là nhân viên của Văn phòng

9032
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 518/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân của tình nguyện viên là nhân viên của Văn phòng

Số hiệu: 518/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 08/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 518/TCT-TNCN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 08/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 518/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN của tình nguyện viên

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:

Văn phòng đại diện OXFAM QUEBEC tại Việt Nam
Địa chỉ: 16 Hai Hắc Đế - Hà Nội

 

Trả lời công văn đề ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Văn phòng đại diện Oxfam Quebec tại Việt Nam về việc thuế thu nhập cá nhân của tình nguyện viên là nhân viên của Văn phòng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều VII Hiệp định chung về hợp tác phát triển giữa Chính phủ Canada và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; điểm 1.4 Thỏa thuận giữa Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Oxfam Quebec;

Căn cứ Điều 22 Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; thì:

Các tình nguyện viên Canada đang làm việc cho Văn phòng đại diện Oxfam Quebec tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp đời sống có nguồn tài chính ngoài Việt Nam để phục vụ cho các công việc thuộc phạm vi hoạt động của chương trình hợp tác. Các khoản thu nhập ngoài nguồn trên phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ở Việt Nam.

Để có căn cứ miễn thuế thu nhập cá nhân, Văn phòng đại diện Oxfam Quebec tại Việt Nam phải xuất trình cho cơ quan thuế (Cục thuế thành phố Hà Nội) các hợp đồng lao động đã ký với các tình nguyện viên để chứng minh thu nhập có nguồn gốc ngoài Việt Nam hoặc được cấp từ viện trợ của Canada theo Hiệp định và thỏa thuận nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng đại diện Oxfam Quebec tại Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, HTQT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản