10293

Công văn số 514/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc định mức dự toán một số công tác thí nghiệm

10293
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 514/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc định mức dự toán một số công tác thí nghiệm

Số hiệu: 514/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 16/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 514/BXD-KTTC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 16/04/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 514/BXD-KTTC
V/v Định mức dự toán một số công tác thí nghiệm

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2004 

 

Kính gửi:  Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải  

 

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 243/VKH ngày 16/3/2004 của Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải về định mức dự toán một số công tác thí nghiệm. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với công tác thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng được áp dụng theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức và đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng.

- Đối với công tác thí nghiệm xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn, thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường được áp dụng như qui định của tập Định mức dự toán Khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Đối với công tác thí nghiệm chuỳ xuyên động DCP, thí nghiệm đo mô đun đàn hồi mặt đường bằng cần Benkelman, Bộ Xây dựng chấp thuận áp dụng định mức dự toán như phụ lục kèm theo công văn này.

Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải căn cứ vào hướng dẫn trên để thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, KTTC, VKT

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG 
Đinh Tiến Dũng

 

 

 

PHỤ LỤC

Kèm công văn số 514/BXD-KTTC ngày 16 Tháng 4 năm 2004 của Bộ Xây dựng định mức dự toán công tác thí nghiệm trong xây dựng

1. Thí nghiệm chuỳ xuyên động DCP.

Nội dung công việc:

- Chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.

- Xác định vị trí thí nghiệm.

- Tháo, lắp, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo theo yêu cầu kỹ thuật.

- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.

- Nghiệm thu bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Đất đá

cấp 1 ¸3

Đất đá

cấp 4¸6

Vật liệu

 

 

 

Mũi xuyên

cái

0,03

0,04

Cần khoan

m

0,02

0,03

Vật liệu khác

%

5

5

Nhân công 4/7

công

0,15

0,15

Máy thi công

 

 

 

Bộ dụng cụ thí nghiệm DCP

ca

0,05

0,05

Máy khác

%

10

10

 

2. Thí nghiệm đo mô đun đàn hồi bằng cần Belkenman Nội dung công việc:

- Chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.

- Xác định vị trí thí nghiệm.

- Lắp, tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Ghi chép, chỉnh lý số liệu thí nghiệm.

- Lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Vật liệu

 

 

Giấy kẻ ly

tờ

2

Đá hộc dùng để chất tải

m3

0,0833

Vật liệu khác

%

15

Nhân công 4/7

công

1,4

Máy thi công

 

 

Kích thuỷ lực 50T

ca

0,3

Cần Belkenman

ca

0,3

Ô tô tải 12T

ca

0,08

Máy khác

%

5

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản