Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 5068/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai sửa đổi, bổ sung thông tin manifest do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5068/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 31/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5068/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 31/07/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5068/TCHQ-GSQL
V/v khai sửa đổi, bổ sung thông tin manifest

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua theo dõi rà soát công tác nghiệp vụ liên quan đến tiếp nhận thông tin sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua đường biển, Tổng cục Hải quan nhận được đề nghị khai sửa đổi, bổ sung thông tin về bản khai hàng hóa, thông tin về vận đơn đối với các hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh phát sinh từ năm 2018 trở về trước của các lô hàng chưa đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, để đảm bảo việc lưu trữ dữ liệu, đảm bảo hoạt động của Hệ thống công nghệ thông tin thì các hồ sơ của phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh từ năm 2018 trở về trước đã được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của Hệ thống công nghệ thông tin. Do đó, trường hợp người khai hải quan khai sửa đổi, bổ sung thông tin về bản khai hàng hóa, thông tin về vận đơn đối với các hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh phát sinh từ năm 2018 trở về trước thông qua Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ không thể tra cứu được hồ sơ của phương tiện vận tải tại thời điểm gửi yêu cầu khai sửa đổi, bổ sung.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 67 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định về việc khai sửa đổi, bổ sung hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi tiếp nhận khai sửa đổi, bổ sung thông tin về bản khai hàng hóa và thông tin về vận đơn của hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh khai báo từ năm 2018 trở về trước thì yêu cầu người khai hải quan nộp các giấy tờ giải trình, chứng minh việc sửa đổi, bổ sung; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổng hợp và photo toàn bộ hồ sơ có liên quan gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn.

2. Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, xác minh vị trí lưu giữ, tình trạng của lô hàng, xác định lô hàng đã đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu hay chưa và hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện, giải quyết vướng mắc về nghiệp vụ (nếu có); Thông báo kết quả rà soát, xác minh cho Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan để thực hiện hỗ trợ kỹ thuật trên hệ thống và thông báo cho Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Quản lý rủi ro để phối hợp.

3. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan căn cứ kết quả rà soát, xác minh của Cục Giám sát quản lý về hải quan để hỗ trợ giải pháp kỹ thuật khôi phục dữ liệu trên Hệ thống và thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thanh (để b/c);
- Các đơn vị: GSQL, CNTT, ĐTCBL, KTSTQ, QLRR (để th/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản