452599

Công văn 5017/BKHĐT-PC năm 2020 về sử dụng thuật ngữ tại Điều 6 Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

452599
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 5017/BKHĐT-PC năm 2020 về sử dụng thuật ngữ tại Điều 6 Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 5017/BKHĐT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Hào Hùng
Ngày ban hành: 04/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5017/BKHĐT-PC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký: Trần Hào Hùng
Ngày ban hành: 04/08/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5017/BKHĐT-PC
V/v sử dụng thuật ngữ tại Điều 6 Luật Đầu tư

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

Bà Đặng Huyền Trang
Thôn Lưu Quang, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Ông Nguyễn Văn Đỉnh
Công ty TNHH tổ chức nhà Quốc gia Hà Nội
Tầng 11 số 180 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 4158/VPCP-KSTT ngày 27/5/2020 và công văn số 6046/VPCP-ĐMDN ngày 24/7/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Bà Đặng Huyền Trang và Ông Nguyễn Văn Đình về việc sử dụng thuật ngữ tại Điều 6 Luật Đầu tư.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điều 33 Hiến pháp 2013 quy định: “mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”. Như vậy, “ngành nghề” là thuật ngữ đã được sử dụng tại Hiến pháp 2013 như một cơ sở để quy định nội dung quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm các hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế.

Trên cơ sở đó, Điều 6 Luật Đầu tư 2020 quy định các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, trong đó có các hoạt động kinh doanh pháo nổ, kinh doanh dịch vụ đòi nợ... Việc quy định ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh gồm các hoạt động nêu trên là phù hợp với quy định của Hiến pháp và quy định về hệ thống ngành kinh tế tại Quyết định số 27/2028/QĐ-TTg.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận ý kiến của Ông/Bà và sẽ tiếp tục làm rõ các quy định về vấn đề này trong quá trình thi hành Luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự góp ý của Ông/Bà./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPCP, VCCI (để đăng tải);
- TTTH để đăng tải;
- Lưu VP, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Trần Hào Hùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản