118886

Công văn 50/TCT-CS về hoá đơn in trên máy tính tiền do Tổng cục Thuế ban hành

118886
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 50/TCT-CS về hoá đơn in trên máy tính tiền do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 50/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 05/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 50/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 05/01/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/TCT-CS
V/v hoá đơn in trên máy tính tiền.

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH Agrivina Dalat Hasfarm
(Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 145 ACC/DLHF ngày 04/12/2010 của Công ty TNHH Agrivina (tên giao dịch là Dalat Hasfarm), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về tiêu thức “dấu” của người bán trên hoá đơn:

Bộ Tài chính đã có công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27/12/2010 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC, theo đó Bộ Tài chính giao Cục thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hoá đơn của doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hoá đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế thì Cục thuế có văn bản hướng dẫn hoá đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán” (công văn gửi kèm).

2. Về độ dài của hoá đơn in trên giấy cuộn:

Hoá đơn tự in trên máy tính tiền được in từ giấy cuộn không nhất thiết cố định độ dài. Độ dài của hoá đơn phụ thuộc vào độ dài danh mục hàng hoá bán ra.

3. Về số thứ tự của hoá đơn:

Tại Điểm 1.d, Điều 4, Chương I Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn nội dung bắt buộc trên hoá đơn đã lập như sau:

“d) Số thứ tự hoá đơn

Số thứ tự của hoá đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hoá đơn, gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hoá đơn.”

Tại Khoản 3, Điều 5, Chương II Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc tạo hoá đơn như sau:

“Tổ chức, hộ, cá nhân khi tạo hoá đơn không được tạo trùng số hoá đơn trong cùng ký hiệu.”

Tại Điểm 1.3, Phụ lục I Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn ký hiệu hoá đơn như sau:

“Ký hiệu hoá đơn có 6 ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát hành.

○ 2 ký tự đầu để phân biệt các ký hiệu hoá đơn.

Ký tự phân biệt là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y;

○ 3 ký tự cuối cùng thể hiện năm tạo hoá đơn và hình thức hoá đơn.

Năm tạo hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm tạo hoá đơn;

Ký hiệu của hình thức hoá đơn: sử dụng 3 ký hiệu:

E: Hoá đơn điện tử

T: Hoá đơn tự in

P: Hoá đơn đặt in;

- Giữa hai phần được phân cách bằng dấu gạch chéo (/).

Ví dụ:

AA/11E: trong đó AA: là ký hiệu hoá đơn; 11: hoá đơn tạo năm 2011; E: là ký hiệu hoá đơn điện tử;

AB/12T: trong đó AB: là ký hiệu hoá đơn; 12: hoá đơn tạo năm 2012; T: là ký hiệu hoá đơn tự in;

AA/13P: trong đó AA: là ký hiệu hoá đơn; 13: hoá đơn tạo năm 2013; P: là ký hiệu hoá đơn đặt in.”

Căn cứ hướng dẫn trên, mỗi số thứ tự hoá đơn đảm bảo đủ 07 chữ số. Trường hợp Công ty có nhiều chi nhánh, cửa hàng trên toàn quốc trực tiếp bán hàng cùng sử dụng hệ thống in hoá đơn trên máy tính và dữ liệu được liên kết vào mạng máy chủ tại Công ty thì Công ty có thể phân chia khoảng mã “ký hiệu hoá đơn” cho từng chi nhánh, cửa hàng trong toàn hệ thống theo quy định tại Điểm 1.d, Điều 14, Chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính. Ví dụ, cửa hàng A xuất hoá đơn có mã ký hiệu hoá đơn là AA/11T; cửa hàng B xuất hoá đơn có mã ký hiệu hoá đơn là AB/11T; cửa hàng C xuất hoá đơn có mã ký hiệu hoá đơn là AC/11T;...

4. Về chữ viết trên hoá đơn:

Tại Điểm 1.k, Điều 4, Chương I Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Agrivina Dalat Hasfarm biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC-TCT(2);
- Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, CS(5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản