7759

Công văn số 4977/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong việc thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) đối với cá nhân là đối tượng lao động tự do

7759
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4977/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong việc thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) đối với cá nhân là đối tượng lao động tự do

Số hiệu: 4977/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4977/TCT-TNCN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 30/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4977/TCT-TNCN
V/v: thoái trả thuế TNCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 24153 CT/TNCN ngày 07/12/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội phản ánh vướng mắc trong việc thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) đối với cá nhân là đối tượng lao động tự do. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với các cá nhân là người lao động tự do tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác hiện không thuộc cơ quan, tổ chức quản lý lao động nào, trong năm có phát sinh thu nhập tại Hà Nội và đã được các cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập 10%, nay các đối tượng này gửi hồ sơ đề nghị Cục thuế giải quyết thoái trả thuế; đối với các trường hợp này đề nghị Cục thuế kiểm tra xem các đối tượng này đã có mã số thuế hay chưa?

Nếu cá nhân chưa có mã số thuế thì hướng dẫn cá nhân làm thủ tục cấp mã số thuế và lập tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu số 02a/TNTX ban hành kèm theo Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/2/2005 của Bộ Tài chính) để đưa vào diện quản lý thuế, sau đó kiểm tra thủ tục hồ sơ để thực hiện thoái trả thuế TNCN theo quy định. Đối với cá nhân có hộ khẩu tại các tỉnh, thành phố ngoài Hà Nội, Cục thuế phải thông báo cho cơ quan thuế nơi cá nhân có hộ khẩu thường trú về mã số thuế, số thu nhập đã quyết toán và số thuế đã thoái trả (nếu có) của cá nhân này tại Hà Nội để các Cục thuế theo dõi, quản lý.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản