458740

Công văn 4957/BGDĐT-QLCL năm 2020 về tham dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

458740
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4957/BGDĐT-QLCL năm 2020 về tham dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4957/BGDĐT-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành: 19/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4957/BGDĐT-QLCL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành: 19/11/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4957/BGDĐT-QLCL
V/v tham dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và KĐCLGD ĐH, CĐSP giai đoạn 2011-2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên;
- Cục Đào tạo - Bộ Công an;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng;
- Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 và Kế hoạch số 1040/KH-BGDĐT ngày 12/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và kiếm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đại học, cao đẳng sư phạm để đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 4138/QĐ-BGDĐT ngày 20/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống KĐCLGD đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020; đồng thời trao đổi, thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác bảo đảm và KĐCLGD đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2021-2025.

1. Thời gian, địa điểm tổ chức

a) Thời gian: Ngày 26/11/2020 (khai mạc từ 08h00).

b) Địa điểm: Trường Đại học Văn Lang (cơ sở 3), số 69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

2. Số lượng, thành phần tham dự

a) Các đại học: Mỗi đơn vị 02 người, trong đó có 01 lãnh đạo đại học.

b) Các học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên: Mỗi đơn vị 02 người, trong đó có 01 lãnh đạo đơn vị và 01 cán bộ phụ trách công tác bảo đảm và KĐCLGD của đơn vị.

c) Cục Đào tạo - Bộ Công an và Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng: Mỗi đơn vị 02 người, trong đó có 01 lãnh đạo đơn vị.

d) Các tổ chức KĐCLGD: Mỗi đơn vị 02 người, trong đó có 01 lãnh đạo đơn vị.

3. Kinh phí: Kinh phí cho đại biểu tham dự Hội nghị do đơn vị cử người chi trả theo quy định hiện hành.

Đề nghị các đơn vị cử đại biểu và tham dự Hội nghị đúng, đủ theo số lượng, thành phần; thông tin về đại biểu dự Hội nghị, đề nghị đăng ký theo đường link: https://forms.gle/FX1JgL7pzqctQ7oo8 trước ngày 22/11/2020 để Ban Tổ chức Hội nghị gửi trước tài liệu cho đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu, tham luận.

Nếu cần biết thêm thông tin, Quý Đơn vị liên hệ về Cục Quản lý chất lượng qua ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Trưởng phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐTDĐ: 0969123688, e-mail: phongkdclgd@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Vụ GDĐH; Vụ TĐKT;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Minh Sơn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản